Organlar ve Kaderimiz

İç organlarımızın fiziksel fonksiyonlarını az çok biliriz. Peki, psikolojik etkilerinin olabileceğini hiç düşündünüz mü? İç organlarımız içeriden ya da dışarıdan algıladığı bilgiler sayesinde oluşan enerji dengeleri ile davranışlarımızı ve karakterimizi, dolayısıyla kaderimizi belirlerler.

Daha önce de bahsettiğim gibi her şey enerjiden meydana gelir ve bu enerji negatif ve pozitif kutuplardan oluşur. Taoizme göre bu iki farklı kutup yin ve yang enerjileri olarak adlandırılır.

Geleneksel Çin tıbbı araştırmacısı Prof. David Lujan’a göre iç organlarımızın yin ve yang enerji dengeleri psikolojimizi etkilemektedir. En belirgin etkileri olan kalp, dalak, pankreas, böbrekler, akciğer ve karaciğer organlarının yin ve yang enerjileri dengede iken “Tao Çizgisi” dediğimiz sağlıklı durum oluşur.

Kalbin yin enerjisi dengede ise; duygularımızı daha rahat ifade edebilir, kavramlarımızı birbiriyle bağlantılı şekilde kurabilir, bilgileri hafızaya kolayca alabilir, iç sesimizi dinler ve içsel anlayışımızı geliştirebiliriz.

Kalbin yang enerjisi dengede ise; düşüncelerimiz basit ve yalındır, dışa dönük davranışlar sergileriz. Sosyal yeteneklere, mantıklı, rasyonel düşüncelere sahip oluruz; konuşma yeteneğimiz gelişmiştir; mimiklerimiz, hareketlerimiz doğaldır; düzenli, etkileyici, karizmatik bir ses tonu ile konuşur, zamanında ve yerine göre hareket ederiz. Grup oluşturma ve grubu kontrol edebilme yeteneğimiz vardır ve genelde sporda başarılıyızdır.

Sol böbrek yin enerjisi dengede ise; varlığımızı derinden hissedebilir, aile içinde bir görevimizin olduğu huzurunu yaşarız, aileye ve ihtiyaçlarına saygı gösterir ve önemseriz.

Sol böbreğin yang enerjisi dengede ise;ait olma ve birliktelik hissi kuvvetlidir, kolay grup oluşturabiliriz, kararlarımızda netlik vardır.

Sağ böbrek yin enerjisi dengede ise;önem verme ve koruma güdüsü gelişmiştir, kurallara bağlılık ve birliktelik duygusu önemlidir, iradeye saygı gösteririz, çalışma hayatına adanmışlık vardır.

 Sağ böbrek yang enerjisi dengede ise;sorumluluk duygusu ağır basar, iş konusunda aktif ve iyi gelir sağlayabilir, gelişme tutkusu duyarız.

Akciğer yin enerjisi dengede ise; hayata tutku ile bağlı, anın farkındayızdır, detaylara hayranlık duyarız, yumuşak huylu, harmonik ve ritmik hareketler gösteririz, bütüne ait olmanın onurunu taşırız.

Akciğer yang enerjisi dengede ise; doğru refleksler, doğru tepkiler, açıkgözlülük (aldanmazlık), hoşlanma ve hoşlanmama tepkilerimizi zamanında ve yerinde, abartısız olarak gösteririz.

Dalak, pankreas yin enerjisi dengede ise; uzun süreli hafıza kapasitesi vardır, hoşgörülü, düzenli, koordinasyon ve planlama yeteneğine sahip ve istikrarlıyızdır, aidiyet, birlik hissi ve çalışma hayatına adanmışlık gösteririz.

Dalak, pankreas yang enerjisi dengede ise; çok çalışkan, iyi performans gösteren, istikrarlı, rutine uyabilen, çaba gösteren, sadık, itaatkâr, samimi,  aidiyet duygusu taşıyan, kaynaklar yaratabilen, yaratıcı, idame edebilme gücüne sahip, ayakları yere basan davranışlar gösteren bir yapıda oluruz.

Karaciğer yin enerjisi dengede ise; doğal karizma, grup stratejileri oluşturabilen, egosuz, dikkatli bir empatik tavır sergileyen, saygı duyan, toleranslı, dayanışma gösteren, imkânlar sağlayan, yardımcı, iyiliksever, öfke göstermeyen, stressiz, yumuşak bir ses tonu ile kolay basit kelimeler kullanabilen, nazik, sosyal fedakârlıklar gösterebilen, sürekli bir öz-değer duygusuna sahip yapıda oluruz.

Karaciğer yang enerjisi dengede ise;geniş vizyon sahibi, çabuk algılama ve reaksiyonlar gösteren, hızlı ve doğru kararlar verebilen, sınıflandırma ve düzenleme yeteneğine sahip, tahmin, sezgiye dayalı eylemlerde başarılı, esnek limitleri olan kıvrak bir zekâya sahip oluruz.

Enerjiler yüksek ya da düşük olduğunda ise yukarıda yazılanların tersi bir durum ortaya çıkar ve aynı zamanda bedenimizde fiziksel problemlerin oluşmasına da sebep olur.

Doğu tıbbı, Batı tıbbı, yoga, meditasyon, Doğu sporları, Batı sporları, geleneksel öğretiler, bilimsel kaynaklar her ne olursa olsun eğer enerjimizi dengeliyorlarsa, bizi sağlıklı yaparlar.