Yayın İlkelerimiz

Düşünüyorum Dergisi Yayın İlkeleri

Paylaşımların, belirli bir niteliğe ulaşabilmesi için bazı ricalarımız olacaktır.

1- Yapılacak paylaşımlar Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın varoluş ilkeleri ile çelişmemelidir. Buna göre: “Vakfımızın amacı, dil, din, ırk, cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlanma amaçlı “Sürekli Bilgi Topluluğu” oluşturmak, aydınlanmayı “Evrensel İnsan Toplumu Ülküsü” doğrultusunda, farklı kültürler ile insanlık uygarlığı bağlamında ve tarih sürecinde ele almak, incelemek, eleştirmek ve yorumlamak, Anadolu kültürel yapısı içinde oluşan ve değişen düşünce ve kavramların bütün boyutlarıyla anlaşılmasını, diğer kültürlerde yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin kurulmasını ve böylece düşünce yönetiminin ve düşünce aletlerinin tanımlı ve işlevsel kılınmasını sağlayarak, bireyin ve toplumun kendisini yeniden üretebilme ve gerçekleştirebilmesine katkıda bulunmaktır.”

2- Paylaşımların Yayın Kurulu tarafından uygun bulunabilmesi için her bir yazının kendine ait bir başlığı ve bir iç bütünlüğü olmalıdır. Yazarı ve alıntı bilgisi olmayan makalelere de yer verilemeyecektir.

3- Paylaşımlar eğer alıntılardan oluşuyorsa bu alıntıların referanslarının verilmesi gerekmektedir. Referans verilmeyen göndermeler yazının niteliğine zarar vereceğinden bu konunun hassasiyeti nitelikli bir paylaşım için çok önemlidir. Bu nedenle yazarın kendi görüşünü bildirdiği alanlar dışındaki bilgiler referanslı olmalıdır.

4- Her ne kadar paylaşımlar, paylaşanın sorumluluğunda olsa da, bunları yayınlayan olarak Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Paylaşımlar belirli bir partinin siyasi propagandasını içermemeli ve karşıt görüşleri aşağılamamalıdır. Bültende yapılacak paylaşımlarda hakaret içerikli ve suç teşkil edebilecek ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir.

5- Paylaşılan makalelerde hatalı bir aktarım olmaması adına yazıların “Microsoft Word” programında hazırlanıp bize iletilmesini rica ederiz.

6- Bültenimize gönderilen makaleler başka bir dergi veya mecrada yayımlanmış olabilir. Bu paylaşımlar yayınlandığı mecranın bilgisi ile birlikte paylaşılmalıdır. Makalenin bültenimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir. Bu nedenle başkasına ait olduğunun tespit edilmemiş olması Yayın Kurulu’nu bağlamamaktadır. Bu gibi paylaşımlar doğrudan yazarın kendi sorumluluğu altındadır.

7- İmlâ hataları nedeniyle anlam kaybı bulunan makalelerin ilgili düzenlemeleri yazarın kendisinden talep edilecektir.

8- Yazılar belirtilen tarihte iletilmelidir. Gecikmeli olarak ulaşan paylaşımlara tematik olmayan ara bültenlerde yer verilecektir.