Sağlık

17 Mayıs 2022

Balarıları ve Bal Hakkında

Arılar anaerkil bir yaşam sürdürmekteler. Karıncalar için de aynı şeyi söylemek mümkün. İki hayvan cinsinin de çok çalışkan olmasının altında yatan sebeplerden birisi bu olabilir mi diye düşünmemek elde değil. Şimdi arıların yaşamını inceleyeceğiz ve onların doğasını biraz daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Bulunan bir arı fosilinin yaklaşık olarak 100 milyon yıl yaşında olduğu gözlemlendi. Bunca zamandır yaşıyor olmaları ekosistemin vazgeçilmez bir unsuru olduklarının kanıtı olsa gerek. Yani söylendiği gibi […]
25 Ocak 2017

Mustafa Hüznî’den “ULUĞ”a… Birinci Velâdetnâme

“Kâf-u Nûn” sırrını tefsir edecek Kur’ansın! Cism-i Kürsîde bir Arş dersi veren irfansın! Kitabın dışta mecâz içte icâz mahsenidir! En büyük mûcize “Âdem” buna pürîmansın! “Küntü kenz” sırrını fâş etmede mevcûdiyetin, Bu sıfatınla onun Zâtına bir ilânsın! “Hâl-i âmâ”yı yıkıp vâcibi izhâr ettin; Kuvveden fi’le çıkan bir eser-i imkânsın! Öyle bir zerre imişsin ki cihanlar meknûz; Katrenin hacmine sığmış sonu yok ummansın! “Sırr-ı Levlâk”ı düşündükçe tefâhur eyle, Şu hakîr hâle […]
25 Ocak 2017

Ayın Konuğu: Şevkat Masrafçı

Doğduğunuz yerden ve ailenizden başlayalım mı röportajımıza? Filibe’ye 12 km. mesafede 7000 nüfuslu Kuklen köyünde doğdum, bugün de adı aynı köyümüzün. Filibeli Ahmet Hilmi ile aynı havayı solumuşuz yani. Çok güzeldi köyümüz, dağın eteklerinde, yeşillikler içinde. Roma döneminden kalma banyolar, kalıntılar vardı. Annem ve babamın (Ümmügül Hanım ve Ömer Bey) özel bir mesleği yoktu; toprakla, hayvanlarla çalışarak geçinen insanlardı. Rahmetli babam, Nasreddin Hoca gibi bir adamdı. Çok güzel bir insandı, […]
17 Kasım 2016

Vedalar 1. Bölüm

Dünyanın en eski kutsal metinleri olan Vedaları, onların nerede, nasıl ortaya çıktığını incelerken, gizemli, üstün yeteneklere ve zamanımızda bile sahip olmadığımız zekâ seviyesine sahip, belki de başka bir üst gezegenden gelen bir uygarlığı hayalimde canlandırdım. Birçok araştırmacının anlamlandırmakta zorlandığı bu metinler gizemini hâlâ korumaktadır. Aslında Hinduizm’e ait kutsal metinlere ve Vedalar’a inanan birçok Hindu da benim hayalimde yarattığıma benzer bir uygarlığa inanmakta. Hindulara göre Vedalar yaratılışın başından beri var olmaktadır. […]
17 Kasım 2016

Kendini Bil

“Cennet krallığı içinizdedir ve kendini bilen onu bulacaktır.” Delf’teki antik Pagan mabedi üstünde “Kendini bil” sözcükleri yazılıydı. Bu öğüt, hem Pagan hem Yahudi hem de Hıristiyan Gnostikler tarafından Gnostisizmin temel meydan okuması olarak görülüyordu. Platon’a göre, Sokrates’i “hakiki bilgi” anlayışına yönelten Gnothi Seanton şeklindeki Delfi öğütüydü (Platon, Apology). Platon’a göre, bu Delfi atasözü insandaki tanrısal ruhun bilgisi, nous anlamına gelmekteydi. Gnostikler için kendinin bilgisi gnosis’in kendisiyle aynı anlamdaydı. Kendini bilmeyen […]
17 Kasım 2016

Homo 'Dertsiz'US

“Modern insan dertsizdir dedi bilge!” Cennetten kovulan her âdemin kendi macerası kendi ameli mucibincedir. Ve her âdem kendi eğrisinden yarattığı hevâsına koşarak kendi dünyasının denîsi olur. Kendi kimsesizliğine merhemi kendinden almayanın bulamayacağı sır kendidir. Aziz dostum, bu söz bana! Aklın nasıl işletildiği ve işletilmesi gerektiği üzerine yapılan mantık çalışmaları bir hayli fazla. Bugün hâli hazırda epeyce büyük bir külliyat bulunmaktadır. Modern mantık çalışmalarıyla beraber gündeliğin çok anlamlı dilinden tek anlamlı […]
17 Kasım 2016

Allah İçin…

Bismillahirrahmânirrahîm… Kendimi yolun ortasında şaşkın buldum. Saat sabahın körü olacak ki henüz kimseler yok sokaklarda. Oysa farz-ı ayniyyeyi eda icabetiyle ne kadar erken olsa da en azından bir iki mümin olurdu sokakta. Sorgulamadan öylece yürürken, camlarından içeriyi seyrettim dükkânların. Bir kündekâr gördüm. Önündeki eski ahşap bir kapıyı yatırmış masası üzerine. Yarısı oyulmuş, yarısı oyulmayı beklemekte. Kibarca okşadı kapıyı, üzerinde gezindirerek elini zaman geçirdi. Bir püfle dökebilecekken talaşları, eliyle yavaş yavaş […]
17 Kasım 2016

İnsan Kendine Yük Kendine Dost

Hata yapmayı göze alamayan kendine güven oluşturamaz, kaybetmeyi kabullenemeyen kendini bulamaz. “Hata yapmak” ve “kaybetmek” yaşamın can suyu; her insan her zaman bu deneyimi yaşamakla yüz yüzedir. Mademki “Allah her an bir şendedir”, yani varoluş halden hale geçip kesintisizce dönüşüp kendinden kendini doğurup durmaktadır, insan da bu akışın içindedir. Üstelik hem nesne hem de özne olarak… Özgür irade sahibi, “emaneti kabul” etmiş bir sorumlu, kendi hesabını kendi görmek zorunda, içinde […]
17 Kasım 2016

Bir Güzel İnsanın Ardından: Rabbi Menachem Froman

Sevgili dostumuz Rabbi Menachem Froman’ın ardından yazmaya oturduğumda aklıma ilk gelen, hastalığı belli olduktan sonra haberi verirken kullandığı o çok sevdiği cümle idi: “Allah’ın yolları bizim anlayışımızın ötesindedir, gizemlidir.” Bir başka deyişle söylersek, umduklarımız hep beklemediğimiz biçimlerde gerçekleşir. İnsanlar vardır toprağına bağlı, bir de insanlar vardır toprak onlara bağlı. Öyle ki onları bilinmeyen âleme uğurladığınızda, toprağın nasıl olup da arkalarından ayaklanıp gitmediğine şaşırırsınız. Seksenlerden bu yana tüm yaşamını yaşadığı topraklara […]