Felsefe

29 Eylül 2023

Modern İngiliz-İskoç Filozoflarında “Tanrı” Meselesi ve Ahlakın İnşası

David Hume’un teorik ve felsefesinde Tanrı kavramına belki bir defa bile rastlamayız. Fakat aslında metinlerinin her tarafında ve her düşüncesinde Tanrı kavramıyla adı konmamış bir hesaplaşma […]
27 Haziran 2023

Fichte ve Yunus Emre’de Arı Ben’in İfadesi

Ayşe Acar & Sadık Acar Önsöz Bu çalışma Fichte ve Yunus Emre’de Arı Ben’in ele alınış ve ifade ediliş tarzlarındaki ortak temalara yer vermektedir. Bu amaçla […]
9 Mayıs 2023

Doğu Batı Arasında Felsefe

Ne isek o oluşumuzu bilincimizin önüne koymadan özgürlüğü erek edinmek olanaklı değildir. Yapıcıları tarafından inşa edilen tarihin şimdiki diliminde kendisini hazır bulan bir birey, kendisine “ben […]
9 Mayıs 2023

Tartışma Sanatının İncelikleri

Arthur Schopenhauer’ın (1788-1860) çeşitli eserlerindeki yazılarını bir araya getiren bu kitap, Say Yayınları’nın halihazırda yirmi kitaptan oluşan Schopenhauer Toplu Eserleri dizisi içerisindeki onuncu çalışma­dır. Dizinin çevirisi […]
9 Mayıs 2023

Mustafa Kemal’in Bilinmeyen Alman Düşünce ve Felsefe Kaynakları

İki yıl önce Mustafa Kemal’in “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sloganını filozof Immanuel Kant’ın “ebedi barış” tasarısı ile ilişkilendirerek açıklamaya çalışmıştım. İlgili yazının bazı pasajlarını sosyal medyada […]
9 Mayıs 2023

Bilincin Deneyiminin Bilimi ya da Tinin Fenomenolojisi Üzerine – 1

“Tinin Fenomenolojisi”nin ilk bölümü “bilinç” ile başlar. Fakat Hegel, bilinci koyutlayarak işe girişmez. Zemin olarak sırasıyla bilinci ve bilincin duyumsadığı şeyi gösterir. Ardından adeta bir tenis […]
16 Mart 2023

Platon’un Olgunluk Dönemi Diyaloglarından Symposion’un (Şölen) Kritize Denemesi

Atina’nın bazı tanınmış kimseleri, bir akşam yemeğinde bir araya gelmiştir. Yenip içilip konuşulmaktadır. Ele alınan konu aşktır. Konuşanlardan her biri anlayışını dile getirmekte, Aşk Tanrısını (Eros) […]
16 Mart 2023

Felsefe ve Onun Nesnesi Dikkate Alınarak Yapılan AdKavram-Nesne İlişkisine Dair Bir Tartışma

Filos-sofos: (Felsefe) Bilgi Sevgisi: Felsefe sözcüğü etimolojik olarak bir duygunun adıdır; bu duygu “Bilgi sevgisidir”, öyle ise felsefe adının nesnesi, bilginin yarattığı “sevgi duygusudur”. Bu içerik […]
16 Mart 2023

Platon’un Mağarasından Çıkamamak

Mağaranın içinde sıkışıp kalanlar, gölgeye ‘hakikat’ diye sarılırlar. Bir sözün benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanılmasına eğretileme (istiare-teşbih) denir. Sanat ve edebiyatta bir enstrüman gibi […]