Felsefe

16 Mart 2023

Sokrates’in Rüyası

“Sana bakmak için sırf göz kesileyim diye gök olmak istiyorum.” Platon Platon: 430-347 BC, Sokrates: 470-399 BC Gerçek ismi Aristokles olan, (bir rivayete göre Platon: geniş […]
21 Eylül 2022

Kanılarla Hesaplaşmak ve Kendine Eğilerek Kendini Bilmek

İtalyanlar boşuna “traduttore traditore (çevirmen haindir)” dememiş. Herhangi bir yapıt bir dilden, bir başka dile motamot[1] aynı anlamlar korunarak çevrilebilir mi? Sonuç her zaman nitelik kaybı […]
1 Temmuz 2022

Adalet ve Yasa

Adaletin ne olduğunu sormak ve onu gerçekleştirmeye yönelmek, bir dünya içinde ve başkalarıyla kopartılmaz ilişkiler ağında olan her var oluş için zorunludur. Her ilişkide, her olay […]
17 Mayıs 2022

Karl Marx: İnsanın Çıplaklaştırılması ve Emeğin Metalaştırılması

Marx, ilk birikim teorisi çerçevesinde her şeyden önce kapitalist üretim biçiminin kökenini ve oluşum sürecini ve koşullarını araştırmaktadır. Fakat bunu yaparken aynı zamanda toplumun, mülkiyetin ve […]
17 Mayıs 2022

Tinin Fenomenolojisinde Doğal Bilinç ve Platon’un Mağarası

Özet: Bu makale G. W. F. Hegel’in bir tür keşif yolculuğu olarak tanımladığı “Tinin Fenomenolojisi” (The Phenomenology of Spirit) eserinde Hegel’in uyguladığı yöntemi genel hatlarıyla tanımlarken […]
4 Mart 2022

İbni Haldun, “Mukaddime” ve Mitostan Logosa Geçiş

“Felsefenin Kurucu Bir Kavramı Olarak Barış” başlıklı yazısından alıntılanmıştır. İbni Haldun Mukaddime’de tarih bilimini ‘yalandan’, ‘yanlıştan’, ‘yanılgıdan’ ve ‘masaldan’ kurtarmak istemektedir. Böylece o, bu bilimi bilimsel […]
4 Mart 2022

Sokrates, Kendilik ve Mimesis

Özet: Bu makale Platon’un “mimesis” kavramındaki iyi mimesis – kötü mimesis ayrımını esas alarak bir tür mimetik deneyim olarak yorumlanabilecek olan kendilik deneyiminde –Sokrates örneği üzerinden– […]
24 Ocak 2022

Platon’un Kharmides / Bilgelik Diyaloğu Üzerine İrdelemeler

Sokrates bilgeliğiyle övünen güzel bir aristokrat olan Kharmides’e “bilgelik”ten ne anladığını sorar. Kharmides önce bilgeliğin rahatlık, ılımlılık ve ölçülülük olduğunu acelecilik ve telaşla ilgisinin olmadığını söyler; […]
24 Ocak 2022

Hegel’de Özgürlük Kavramına Dair Bir Çerçeve

* “Bu kısa metin Doğan Göçmen’in “Hegel’de Özgürlük Kavramı Üzerine” başlıklı yazısından alınmıştır. Yazı Şubat 2022’de Doğu-Batı Yayınlar’ından “Düşünce Tarihinde Özgürlük” adı altında Armağan Öztürk ve […]