Bilim ve Teknoloji

12 Temmuz 2021

Sosyal Medyada Sosyalleşme Biçimleri: Gösteri ve Gözetim

Giriş Sosyal medya hayatımıza girdi gireli; yemekten haberleşmeye, alışverişten sohbet etmeye kadar gündelik yaşam pratiklerimizde farklılaşmalar ortaya çıkmaktadır. Yazının da aslında çağı için yeni bir teknoloji olduğu düşünüldüğünde, sosyal medyaya toplum tarafından sağlanan adaptasyon şaşırtıcı boyutlardadır. Zira yine yazıyla kıyaslayacak olursak, okuryazarlığın toplumların alt sınıflarında yaygınlaşması yaklaşık olarak 20. yüzyıla (özellikle ulus devletlerde okulun genelleşmesine) denk gelmektedir. Ancak sosyal medya, yalnızca birkaç yıl içerisinde, özellikle de hâlihazırda teknolojik altyapısı olan […]
17 Kasım 2020

Dört Element Jeopolitik ve Edebi Barış

Okuldayken, bilimin önemini anlatmak için eskiden insanların inandığı içi boş inançlar hakkında örnekler verilirdi. Bunlardan en popüler olanlarından birisi de dört elementti. Atomların ve periyodik tablonun bilindiği bir dünyada, dört elementten bahsetmek saçma bir şeydi. Ancak, modern çağ acaba dört elementte gizlenen bilgeliğin geçersiz olduğunu kanıtlayabilmiş midir? Yoksa bizler modern dünyanın üzerinde kurulduğu aksiyom ve varsayımları yeterince anlamamış olabilir miyiz? Carl Schmitt’in de vurguladığı gibi[2] suyun içinde yaşayan ve suyun […]
22 Eylül 2020

Hareket ve Newton Fiziği Üzerine Notlar

Bu makalede içerilen formüllerin doğru okunabilmesi için pdf dosyasını indiriniz. Dosyaları indirmek için aşağıdaki başlıklara tıklayınız. Hareket ve Newton Fiziği Üzerine NotlarTüreve Giriş
18 Eylül 2020

Hareket ve Newton Fiziği Üzerine Notlar

ÖZET  Fizikte mekaniğin merkezine oturan hareket, Newton tarafından matematiksel olarak ifade edilinceye kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir. Newton, klasik fizik ölçeğinde[1] geçerli kabul edilen hareket ve kütle çekim yasalarını ortaya koymadan önce, gerek Dünya’nın gerekse Dünya üzerindeki nesnelerin hareketi hakkındaki fikirlerin deneysel ve teorik uyumluluğu tartışmalıdır. Buradaki hedef, hareketle ilgili Newton öncesi tartışmalardan bazıları ile Newton’un hareket ve kütle çekim yasaları üzerine birinden diğerine geçişle giriş düzeyinde fikir vermektir. Matematiksel ifadelere […]
2 Mart 2020

Darwin: Dünü, Günü, Bugünü

Bu makalemde, Darwin’e giden yolda kimler vardı, Darwin neler söyledi ve Darwin’den sonra bu yolda bugüne dek neler oldu, anlatmaya çalışacağım. Darwin’den bahsederken kitaplarının konularına da kısaca değineceğim. Darwin’in pragmatist[1] mi yoksa yararcı[2] mı olduğunu düşünürsek, bana göre ikisi de değil. O bir meraklı. Bu yola meraklı olduğu için girmiş. Kendisi bir felsefeci değil. Merak kediyi öldürür, derler. Darwin de dindarlar bana ne yaparlar diye korkudan ölecekmiş. Bu nedenle de […]
9 Aralık 2019

Evrenin Temel Yapısı

İnsanlar en eski dönemlerden beri doğada belli bir sistem, bir döngü olduğunu fark etmişlerdir. Güneşin doğup battığını, gündüz ile gecenin birbirlerini kovaladıklarını, mevsimlerin değişip tekrar geri geldiklerini saptamışlardır. Doğada bir döngü hareketi her boyutta bulunuyor. Elektronlar atom çekirdeği etrafında, ay dünya etrafında, dünya da güneş etrafında dönüyor. İnsanlar evreni ve çevrelerini anlayıp tutarlı bir şekilde açıklamak için önce mitoslar ve destanlar, zaman içinde pozitif doğa bilimlerini geliştirmişlerdir. Fakat maddeyi ve […]
26 Temmuz 2019

Gerçeklik Pazarı

“Gerçekten daha üstün bir hak yoktur.” Frithjof Schuon Atom ve atom-altı dünyanın bilimsel bir tasviri olan kuantum teorisine ezeli hikmet perspektifine uygun yeni bir yorum getiren emekli matematik profesörü, fizikçi ve filozof Wolfgang Smith (d.1930) Kuantum Bilmecesi adlı eserinin önsözüne şöyle başlıyor: Bu kitap, kuantum fiziği veya ‘kuantum gerçekliği’ problemi denen konu hakkındadır. Fizikçilerin, filozofların ve durmadan genişleyen halk kesimlerinin yıllarca ümitlerini boşa çıkaran bir bilmeceyi incelemektedir. Konu hakkında muazzam […]
15 Mart 2019

Bir Ütopya Olarak Teknolojik Ölümsüzlük Sorunsalı: Teknolojik Ölümsüzlük

İnsanın en büyük hayal kırıklığı yaşamı boyunca inşası ile uğraştığı her şeyin hiç beklemediği bir anda, aniden sonlanmasıdır. Geleceğe dair hayaller kuran ve bir düzen belirleyerek hayatını idame ettiren insan için tek gerçek olan ölümle karşılaşmak onda büyük bir şok etkisi yaratmaktadır. Varoluşundan bu yana, ister bilinçli olsun ister bilinçsiz, insanın bir gayesi vardır, o da hayal kırıklıklarını ve şok etkilerini ortadan kaldıracak bir ölümsüzlük formülü bulmaktır. Bugün sembolik ve […]
10 Temmuz 2018

Duvarsız Müze ve İnternet

Küresel ağ operasyonlarına hizmet eden bir ticari kuruluş olan GSMA’ya göre, bugün 7.22 milyar aktif cep telefonu vardır.[1] Yaşayan 7.442 milyar insanla[2] kıyaslandığında modern toplumda cep telefonlarının her yerde mevcut olduğunu dile getirmeye bile gerek yoktur. Bu, internete erişen herkesin (varsayımsal olarak) birbirleriyle anında iletişim kurabildiği anlamına gelir. Özerk bilginin yapısal değişimi ile sonuçlanan bu durumu medya teorisyeni Steven Johnson, “hiyerarşinin ve merkez kontrolünün söz konusu olmadığı akışkan, dinamik yapılara” […]