Alıntı ve Derlemeler

18 Kasım 2016

Hegel Felsefesinde Yabancılaşmanın Anlamı ve Rolü*

Aşağıdaki yazı Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2011 Güz, 12. sayıdan alıntılanmıştır.   Hegel’de Yabancılaşma’nın Anlamı: Hegel’in eserlerinde yabancılaşma’ya karşılık gelen iki kelime vardır. Bunlardan biri Entfremdung; yabancılaşma, diğeri Entäußerung; dışsallaşma’dır.[1] Dışsallaşma kendini dışa vurma, açığa çıkarma demektir. Hegel yabancılaşmayı Tinin Fenomenolojisi adlı eserinde ele alır. Fenomen’in açığa çıkan, kapalı kalamayan anlamına geldiğini göz önünde bulundurursak Hegel’in bu eserde tinin yabancılaşmasını, dışsallaşmasını ya da açığa çıkışını anlattığını söyleyebiliriz. Hegel’de yabancılaşma […]
18 Kasım 2016

Lacan’da Yabancılaşma Kavramı*

* Bu çalışma Mutluhan İzmir tarafından kaleme alınmış olan Öznenin Diyalektiği (Hegel, Satre ve Lacan) adlı eserinden derlenmiştir.   Lacan’ın yabancılaşma kavramı ayrılma ile birlikte değerlendirilmesi gerekli bir kavramdır. Ona göre yabancılaşmayı öncelleyen ayrılma ve bir birey olarak kendini fark etmenin, yaşamın çok erken sürecinde yaşanıp, öznenin varoluş çabasını yaratan temel kavram olarak eksikliğin oluşumuna olanak sağlar. Lacancı bakış açısıyla, öznenin kendisini ilk olarak anne-çocuk bütünlüğü olarak kavraması nedeniyle özne […]
18 Kasım 2016

Dövüş Kulübü ve Yabancılaşma

*2010 yılında Psikiyatrist Mutluhan İzmir’in blog’unda yayımlanan yazısından alıntılayan: Gülşen Geniş Kaynak: http://mutluhanizmir.blogcu.com/dovus-klubu-ve-yab… Film ABD’de yaşayan yabancılaşmış bireylerin günlük yaşantılarına odaklanarak başlar. Edward Norton filmde, ABD’de bir metropolde yaşayan ve büyük bir şirkette çalışan bekâr, genç bir beyaz yakalıyı canlandırmaktadır. Altı yaşında iken boşanan anne ve babasının fırtınalı aşk yaşamlarının seslerini duyarak büyümüş, sigara kullanmayan, aile ve arkadaş ilişkileri kopmuş, obsesif denebilecek düzeyde evinin düzenli ve temiz oluşuna, her gününün aynı biçimde geçmesine […]
18 Kasım 2016

Filmlerle İletişim ve Yabancılaşma

*Serdar Öztürk’ün İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2013/1 sayısında yayımlanan yazısından alıntılayan: Gülşen Geniş   Yabancılaşma Kavramı: Yabancılaşma ilk defa Hegel tarafından kullanılmıştır. Hegel, “Her gerçeklik biçiminin özünde ayrılık ve uzaklaşma vardır,” (Pappenheim, 2002: 74) derken konuyu daha çok idealist düzlemde açıklamıştır. Kavramı Hegel’den almasına karşın dönüşüme uğratan Marx ise, Felsefe İncelemeleri’nde yabancılaşmaya ayrı bir bölüm ayırmış ve yabancılaşmayı analiz etmiştir. Bu analize göre yabancılaşmanın birkaç boyutu vardır (Marx & Engels, 2009: 27-28; 49-61; […]
18 Kasım 2016

Gandhi’nin Duası

 Tanrım! Güçlülerin yüzüne gerçeği söylemek için ve zayıfların alkışını ve sevgisini kazanmak için ve yalan söylememek için bana yardım et. Eğer bana para verirsen mutluluğumu alma ve eğer bana güçler verirsen muhakeme yeteneğimi çıkarma. Eğer başarı verirsen alçak gönüllüğü çıkarma. Eğer bana alçakgönüllüğü verirsen saygınlığımı çıkarma. Görünenin diğer yüzünü tanımama yardım et. Benim düşüncelerime katılmıyor diye bana karşı olanları hainlikle suçlayarak, onların karşısında suçlu duruma düşmeme izin verme. Kendimi sever gibi diğerlerini de sevmeyi ve diğerlerini yargılıyormuş gibi kendimi de yargılamayı öğret bana. Başarılı olduğum zaman sarhoşluğuma […]
18 Kasım 2016

Vedalar'ın İçeriği (3. Bölüm)

En eski kutsal metinlerden olan Vedalar’ın içerdiği kelimeler incelenip analiz edildiğinde, Rig Veda, Sama Veda, Yacur Veda ve Atharva Veda’dan oluşan metinlerin her birinin farklı zamanlarda ve farklı bölgelerde ortaya çıktığı anlaşılmıştır. İlk kitap olduğu kabul edilen Rig Veda çoğunlukla ilâhi şeklindeki cümleleriyle tanrılara atfedilen duaları ve övgüleri içine alır. Sama Veda veya ikinci Veda,  Rig Veda ilâhilerinin melodili olarak söylenişi ile ilgili melodi bilgilerini kapsar. Üçüncü kitap Yacur Veda, […]
18 Kasım 2016

Kölelik ve Çıkış…

“Ve o su ile ölü bir ülkeye can verdik. İşte Çıkış tam budur.” (Kâf Sûresi’nden)[1] Tora’da yer alan mitsel öykülerin en can alıcısı İsrailoğulları’nın Mısır ülkesinden kaçışlarını konu alır. Hem Tora hem de kendisinden sonra gelen tüm kabul edilmiş metinler Mısır ülkesini (Mitsraim / מצרים) “kölelik evi” olarak tanımlarlar [2]. Yine de Mısır’ın gerçek bir kölelik evi olup olmadığı ve bu köleliğin hakiki mahiyetinin ne olduğu bugün alternatif yorumlarla da […]
18 Kasım 2016

Türk Müziğinin İnsan Üzerindeki Etkisi

İnsanoğlu, yüzlerce yıldır hastalıklarla baş edebilmek için çeşitli yol ve yöntemler denemiş; çeşitli otlardan, hayvanlardan, deniz ürünlerinden şifa bulmaya çalışmıştır. Bu şifa arayışlarının içinde en ilginç olanlardan birisi de “müzikle tedavi”dir. Hem hekim hem de müzikolog kimlikleriyle İslâm tarihinin önemli kilometre taşlarından olan Zekeriya er-Razî (854–932), Farabî (870–950) ve İbn-i Sina (980–1037) müziğin tedavi edici etkisini incelemişlerdir. O zamandan başlayan “müzikle tedavi” geleneği, Selçuklu ve Osmanlı şifahanelerinde devam etmiştir. Dünyaca […]
18 Kasım 2016

ZORBALIK Akıl, Fikir ve Kurum

Zorbalık en kolay ulaşabileceğiniz ve en çabuk karşılaşabileceğiniz eylem biçimidir. Tanık olmak için doğruyu künhüyle yalnızca kendinde gören bir kültür alanında sokağa çıkın, yeter. Zorbalık aslî içgüdülerden, şiddetten, bu toprağın diliylesöylersek gazaptan mülhemdir. Alelâde, çapsız ve sığ bir eylemdir. Esasında bir regresyondur. Çocuksu, laf anlamaz ve bencildir. Bu nedenle de insani bir iş olan “emeği” gerektirmez, kolaydır.  Lacan, “Ayna Evresi”den bahsederken arzusunu kültür ve uygarlık düzeyine taşıyamamış, simgeler üzerinden düşünemeyen, […]