Alıntı ve Derlemeler

5 Şubat 2017

Yitik Kimlik Korkusu: Kaygı

“Ve Musa Allah’a dedi: “İşte, ben İsrailoğullarına geldiğim zaman, onlara: Atalarımızın Allah’ı beni size gönderdi, dersem, ve onlar bana: “Onun ismi nedir? Derlerse, onlara ne diyeyim? Ve Allah Musa’ya dedi; “BEN, BEN OLANIM; Ve dedi: İsrailoğullarına böyle diyeceksin: “Beni size BEN’İM gönderdi.”Kitâb-ı Mukaddes, Çıkış 3:13-14 Felsefe, bir tavır alış; “doğru” üzerine bir hak ediştir. Farklı felsefeler, farklı hayat kültürlerine denk düşer. Modern ise temelde felsefesizdir; onu medyatik dünyasında felsefenin ana […]
29 Ocak 2017

Platon Katıları

Eski Yunan filozofu Platon’a göre evren esir, toprak, hava, ateş ile su olmak üzere beş temel öğeden oluşur. Bu beş öğenin her biri birer eşkenar çokyüzlü olan atomlardan oluşmuştur. Bundan dolayı eşkenar çokyüzlülere platon cisimleri adı verilir. Platon “Timaus” adlı eserinde bu düşüncesini açıkladıktan sonra çokyüzlüler için şöyle diyordu: “Tanrının onların sayıları, hareketleri ve diğer nitelikleri arasında uygun oranlar ayarladığını ve bu oranları tam bir mükemmellik içinde bir araya getirdiğini […]
29 Ocak 2017

Tersten Perspektif

*Pavel Florenski’nin 1920’de kaleme aldığı Tersten Perspektif kitabından derlenmiştir (Metis Yayınları, 2001). Dünyayı bilmenin iki yolu vardır: İnsana özgü genel bilgi ve idealist –‘bilimsel’ olarak tanımlanan bilgi; tıpkı yaşamın kendisiyle kurulacak ilişkide de sadece iki olasılığın, biri içsel, diğeri dışsal diyebileceğimiz iki tür ilişkinin olması gibi; ya da aynı açıdan bakıldığında, iki kültür türünün, içe dönük -yaratıcı ve saldırgan- mekanik olmak üzere iki farklı tarzın bulunması gibi. Perspektif eğitimi, ehlileştirmeden […]
29 Ocak 2017

Platon’un Diyaloglarının Düşünce Süreçlerini İzleme Denemesi

Platon, sadece düşünce tarihinin ilk büyük sistem kurucularından biri olan büyük ve önemli bir filozof değildir; o aynı zamanda İlkçağdan, tüm yapıtları günümüze erişmiş olan ilk filozoftur. Platon öldüğü M.Ö.347 yılına kadar Akademi’de gerçekleştirmiş olduğu eğitim ve araştırma faaliyeti dışında, geniş kesimler için birtakım yapıtlar vermiştir. Başka bir deyişle, Akademi’de ele alınan konular, öğretilen dersler kurumun kalın duvarları içinde kalırken, Platon dışardaki insanlar için de birtakım popüler yapıtlar kaleme almıştır. […]
25 Ocak 2017

Kiros (Cyrus) Silindiri

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yayınlanmasından yaklaşık olarak iki bin beş yüz sene önce yazılmış ve içeriğinde köleliğin kaldırılması, din, dil, ırk ayrımına son verilmesi gibi konular barındıran Kiros Silindiri, dönemin Pers Kralı 2.Kiros tarafından M.Ö. 539 da Babil de yazdırılmıştır. Kral 2. Kiros, Pers İmparatorlukları’ndan Akamanış Hanedanı’nı kuran ve “Büyük Kiros”, “Büyük Keyhüsrev” adlarıyla da bilinen Pers Kralı’dır. Kiros, M.Ö. 559’da Medya İmparatorluğu’nun bir bölgesi olan Anşan’ın yöneticisi olmuştu. M.Ö. 550 yıllarında Kral Astiages’i bozguna […]
25 Ocak 2017

“Çocuklarım, Her Gece Dua Edin”

Mustafa Kemal, Konya Yetimler Yurdu ziyaretinde çocuklarla birlikte yemek yemiş, her birinin tabağından birer kaşık pilav alıp saçlarını ve omuzlarını okşayarak yetim yavruları sevindirmiş, onların gönlünü kazanmıştır. Çocuklar yataklarına giderken Mustafa Kemal onlara, “Çocuklarım her gece dua edin” demiştir. Birkaç gün sonra çocuklar Mevlana Türbesi’ni ziyarete götürülmüşlerdir. Bu sırada çocukların Mustafa Kemal Atatürk için dua ettikleri gözlenmiştir. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı sonlarına doğru birgün yine bu yurda gelip çocuklara “Dualarınız […]
25 Ocak 2017

Pythagoras

”Büyük âlem olan Kâinat ile küçük âlem olan insan arasında da sonsuz ilişkiler vardır. İnsanın ölümlü kısmı, parçalanan kısmıdır. İnsanın ilâhi âleme bitişik olan (Kutsal Ruh) kısmı ise ebedidir. İnsanın kutsal ruh parçası, onu ilâhi âleme doğru çeker. İnsanın hayvani ruh kısmı da onu tabiat âlemine doğru iter. İnsan bu iki âlem arasında tıpkı bir rakkas gibi salınır durur. Fakat, insan, ilâhi âleme iştiyak ve hasret içindedir. İnsan, ilk bakışta, […]
25 Ocak 2017

İdeal Devlet

“Aslında bir site (devlet) hemen hemen tek bir adam gibi davranmaz mı? Örneğin, bir parmağımız yaralansa, bedenle ruhu birbirine bağlayan ve bize hâkim olan bütünlüğümüz duyar bunu. Acıyan bir tek yanımız da olsa, acıyı bir bütün olarak duyumsarız ve parmağımızın ağrıdığını söyleriz. İnsanın her yanı için de bu böyledir. İster ağrının verdiği rahatsızlık, ister zevkin verdiği rahatlık halinde olsun.”  (Platon, Devlet V. Bölüm s.191)  “Bugün bütün dünya milletleri aşağı yukarı […]
25 Ocak 2017

Orfe

“Eşyanın prensiplerine, lekesiz esir içinde alevlenen büyük Triad’a kadar yükselmek için kendi içinin derinliklerine kıvrıl. Bedeni, düşüncenin ateşiyle yak! Kendini, odununu kemiren alev gibi maddeden sıyır! O vakit ruhun, ebedi sebeplerin saf esiri içinde Jüpiter’in tacındaki kartal gibi atılacaktır. Sana, alemlerin sırlarını, tabiatın ruhunu ve Tanrı’nın özünü açıklamak istiyorum. Derin semada, arzın uçurumunda tek bir varlık, gürleyen Zeus, esirden Zeus hükmeder. O, derin öğüt, güçlü kin ve tatlı aşktır. O, […]