Alıntı ve Derlemeler

13 Kasım 2016

Hasta İnsan ve Hasta Toplum

Erich Fromm’un Çağımızın Özgürlük Sorunu* kitabından alıntılayan: Selin Erş     Freud’un ve Marx’ın ruh ve akıl hastalıkları üzerindeki düşünceleri nelerdir? Freud’un “ruh hastalığı” kavramı biraz daha iyi […]
9 Kasım 2016

Dil Devrimi Kaynakçası*

(Kitaplar koyu, yazılar açık renk yazılmıştır.) Akarsu, Bedia (1978): Atatürk Devrimi ve Yorumları, TDK Yay., Ankara. Aksan, Doğan (1976) Tartışılan Sözcükler, TDK Yay., Ankara. (1987): Türkçenin […]
9 Kasım 2016

Türkiye’de Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar

Felsefe ile gelenek arasında nasıl bir ilişki var? Felsefe yapmak için bir geleneğe sahip olmalı mıyız? Bu topraklara özgü bir felsefi geleneğimiz var mı? Şayet böyle […]
9 Kasım 2016

Felsefecilerimiz

Türk Dil Devrimi ile beraber Türk Dili’nin yeniden dirilmesine, arınmasına, gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunan birçok düşünürümüzle birlikte burada sadece birkaç tanesine yer verebildiğimiz felsefecilerimizin özgeçmişlerini, […]
9 Kasım 2016

Gazi’nin Dilinden Harf ve Dil Devrimi*

Harf devriminin gerekliliği Her şeyden evvel, her gelişmenin ilk yapı taşı olan soruna değinmek isterim. Her araçtan evvel, büyük Türk milletine kolay bir okuma yazma anahtarı […]
6 Kasım 2016

Denge: Garudasana – Eagle Pose – Kartal Pozu

Varoluşun başlangıcından beri dengeler bulunmaktadır. Yaşam enerjisi dediğimiz güç bölünerek iki farklı enerjiyi oluşturmuştur. Taoizm bu karşıtlığı çok anlaşılabilir şekilde yin ve yang olarak sembolize etmiştir. […]
6 Kasım 2016

Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti

Cumhuriyet fazilet-i ahlâkiyeye dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Sultanlık korku ve tehdide dayanan bir idaredir. Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuskâr insanlar yetiştirir. Sultanlık korkuya ve tehdide […]
6 Kasım 2016

Vrksasana – Ağaç Pozu

Bu sabah melek yüzlü, melek huylu bir arkadaşımın, sevgili Buket’in ölüm haberini aldım. Hiç yakıştıramadım ona ölmeyi, kendi gibi güzel masmavi engin deniz bağrına bastı, ayırdı […]
6 Kasım 2016

Gadab Kavramı

“Azabından affına, Gadabından rızana, Senden sana sığınırım.” (Hz. Muhammed) Gadab Arapça bir kelime olup, “öfke, sinirlenme, kızma” anlamlarına gelir. Gadab kelimesinin karşılığı olarak Türkçe’de sıklıkla “öfke” […]