Sembolizm

19 Kasım 2016

Philon’un Alegori Yöntemi

Philon’un yöntemi Alegori’dir. Alegori kutsal kitabın ruhudur. Bu kitabın harfleri cisimdir. İçindeki öyküler tarihseldir. Philon eserlerinde Phaton ve Musa’yı uzlaştırmak için alegorilere baş vurmuştur. Alegori, soyut kavramları somut kavramlarla örnekleştirme sanatıdır. Örneğin; “Adalet” gözü kapalı, sol elinde kılıç, sağ elinde terazi tutan bir kadınla temsil edilir. “Barış” ise güvercinle temsil edilir. Alegori’ye başvurmanın iki nedeni vardır: Düşüncenin bağımsızlığını geleneğe saygı gösteriyormuş gibi korumak. Kutsal kitaptaki yazıları simgeli, sembolik bir dille […]
18 Kasım 2016

Logos

Logos: Antik Yunan düşüncesinde söz, konuşma, düşünce, akıl, anlam, açıklama, bir şeyin her ne ise o olmasını sağlayan nedenler, belli bir disiplinde fenomenleri açıklamak amacıyla kullanılan yöntem ve ilkeler, bir şeyi bizim için anlaşılır kılan temel dayanak anlamına gelen sözcük. Yunan dininde bir tanrı ya da tanrıların insanlara tinsel esin, bilgelik ve yol göstericilik sağlayan sözleridir. Logos kavramı felsefi çerçeve içinde ilk kez ünlü doğa filozofu Herakleitos’ta ortaya çıkmıştır. Miletli […]
18 Kasım 2016

Alevilik Üzerine Yapılan Çalışmalarda Tanım ve Yöntem Sorunu

Son yıllarda Alevilik ve Aleviler üzerine yapılan çalışmalardaki artış dikkat çekicidir; artışın yaşandığı alanlardan biri de akademik alandır. Ülkemizde “Alevilik” üzerine yapılan ilk tez çalışması 1994 yılına aittir ve 2011 yılına kadar bu konuda yayınlanan tez sayısı yılda bir iki tane iken, 2011 yılında bu sayı yediye çıkar.[1] Aleviliğe dair yakın zamanda yapılan akademik çalışmalardan biri de 3-5 Ekim 2013 tarihleri arasında Bingöl Üniversitesi’nin yürütücülüğünü ve ev sahipliğini üstlendiği “Geçmişten […]