Hikmet ve Tasavvuf

19 Kasım 2016

İhtiyar Bilge…

Bilen konuşmaz. Konuşan bilmez.[1] Lao Tzu, ihtiyar bilge. Onu tanımıyorum. Yüzlerce yıl önce yaşadığı için tanımıyor değilim üstelik. Bugün, burada yanı başımda olmasına rağmen tanımıyorum onu. Sözlerini […]
18 Kasım 2016

Osiris Miti Üzerine

Mısır kozmogonisine göre “zamanın başlangıcından evvel”, mutlak karanlığın ve kaosun tanrısı olan Nun, yaratıcı tanrı Atum Ra’yı[1] var eder. Bundan sonra tanrı Shu (rüzgar) ve tanrıça […]
18 Kasım 2016

İknaton

Mısır uygarlığında firavunlar (kelime anlamı: büyük ev), inisiyasyon yoluyla “Tanrı Kral” olarak yetiştiriliyorlardı. Daha sonra bu dönem yerini inisiyasyonun ritüelini canlandırmak suretiyle Hanedan firavunların –kan bağı […]
18 Kasım 2016

AUM (OM Hecesi)

Aum yay, Ben ok, Brahman da hedeftir. [1] Brahman kültünün en yüce mantrası olarak bilinen Aum hecesi, sadece titreşimsel değeri yüksek, meditatif bir kelime değildir. Aum […]
18 Kasım 2016

Tasavvufî Söylemin Apophatic Karakteri: Söylenemeyenin Söylemi

Herhangi bir duyguyu hiç tecrübe etmemiş birine, o duygunun içinde barındırdığı keyfiyet ve değeri açıklamak mümkün değildir. Sözgelimi bir senfoninin ya da klasik müzik şaheserinin gerçek […]
18 Kasım 2016

Yaşayan Kozmos

Yaşayan Kozmos Asli Zihin, Hayat ve Işık olan, iki cinsiyetli olarak, doğurdu Kozmos’un Zihnini. Asli Zihin devimsizdir her zaman, sonsuz ve değişmezdir, kendisi içerir bu Kozmik […]
18 Kasım 2016

Dharma

Büyük Hint destanı olan Mahabharata (Maha: büyük, her şeyi kapsayan) şiirsel anlatımı ile mitolojik Hint kralı Bharata’nın (Sanskrit dilinde eğitilmiş anlamındadır, aynı zamanda Hintliler Hindistan’a Bharat […]
18 Kasım 2016

Karali Kali

Karanlıkta yaşayan, kibirleri içinde kendilerini arif sanan ahmaklar, körlerin kılavuzluk ettiği körler gibi bir ileri bir geri tökezleyerek dolanırlar. [1] Dehşetli karanlık veya kara cahillik, zulmet-i […]
18 Kasım 2016

Alevilik Üzerine Yapılan Çalışmalarda Tanım ve Yöntem Sorunu

Son yıllarda Alevilik ve Aleviler üzerine yapılan çalışmalardaki artış dikkat çekicidir; artışın yaşandığı alanlardan biri de akademik alandır. Ülkemizde “Alevilik” üzerine yapılan ilk tez çalışması 1994 […]