Hikmet ve Tasavvuf

19 Kasım 2016

Hermes Öğretisi

Hermes öğretisi seçilmiş kişilere inisiyasyon (uyumlama) yöntemiyle aktarılmış olan kadim dönemin en önemli kozmogonik sistemidir. Kozmogoni sözü Yunanca Kozmos (düzen) ve Gnosis (sezgi ile elde edilen […]
19 Kasım 2016

Pythagoras’ın Müzik Felsefesi

Grek inisiyelerin müziğin felsefi ve sağaltıcı yönlerine dair bilgiyi Mısır’dan almış olma ihtimalleri çok yüksektir. Mısırlılara göre bu sanatın kurucusu Hermes’tir. Bir rivayete göre, Hermes, bir […]
19 Kasım 2016

Sohbet ve Sembolizma

Sohbetin sembolizmayla gizemi ve anlatımı bütün ezoterik öğretilerde gerçekliğin değil, hakikatin (Hakikatül Hakaik’in) sırrına ulaşma yolunda ve Mutlak’ı kavramada (müteali) aşkınlığı, deney üstü âleme yükselişi ifade eder. Âlemler […]
19 Kasım 2016

Edep – Bâtıni ve Zahiri Dünyada Sufi Etiketi

Aralık 2013’te Sufi: Journal of Mystical Philosophy and Practice’de yayımlanmıştır.   Edep, Allah’ın sevdiklerinin göstergesidir. Hadis Sufizm güzel ahlâktır. Kimin ahlâkı daha güzelse, o daha iyi […]
19 Kasım 2016

“Pratyahara” – Duyu Organlarının Kontrolü

Öz bilinç ve gerçeklik arayışı dış dünya ile iç dünyamızı birliğe getiren yollardan geçer. Bu yollardan geçerken akıl, zihin, duyular gerçekliği görmemizi engelleyip bulanıklaştırır. Özellikle duyu […]
19 Kasım 2016

Tanrıların Binekleri – Vahanas

Hint kutsal metinleri olan Vedalar’da çok tanrıcılık ve bu tanrıların sembolik olarak anlamlandırıldığı görülmüştür. Max Müller Vedik tanrıları tabiat güçlerinin sıfatları olarak tanımlarken, din tarihçisi Oldenburg, […]
19 Kasım 2016

Yeryüzünün Yüksek Yerleri

 İblis İsa’yı yüksek bir dağa götürdü ve ona dünyanın tüm illerini ve onların izzetini gösterdi. Ve İblis ona dedi: Eğer bana secde edersen, bütün bu şeyleri […]
19 Kasım 2016

İçsel Arınma

Yaşam denilen süreç doğum ve ölüm ikilemini içerir ve bu ikisi arasında olanlar bizi gerçekliğe ya da hayal âlemine götürür. Gerçeklik ve hayal âlemi arasında düşünceler, […]
19 Kasım 2016

Hint Felsefesi Samkhya

Birbirlerinden kilometrelerce uzakta yaşayan doğu ve batı insanı, tıpkı mesafelerde olduğu gibi kültürel açılardan da birbirlerinden uzak kalmışlardır.  Genelde batının ana ilkesi “bireycilik, ben”; doğunun ise […]