Felsefe

18 Kasım 2016

Aydınlanma Nedir?

“Aydınlanma nedir?”in ebedi soru olması gibi, yanıtı da ebedi bilgelik olarak adlandırılmıştır. Tinsel yolculuğun hedefi budur: insan deneyiminin kalbine erişerek, elmasın kesilmiş her yüzünün aydınlanması gibi, […]
17 Kasım 2016

Prof. Dr. Betül Çotuksöken ile "Antropontoloji / İnsan Varlık Bilgisi Açısından İnsan-Kültür İl

Vakfımız tarafından yürütülen “Uygarlıklar Arasında İnsan” temalı çalışmalarımızda Ocak ayı içerisinde “Antropontoloji / İnsan-Varlık Bilgisi Açısından İnsan Kültür İlişkileri” konu başlığıyla Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe […]
13 Kasım 2016

Yabancılaşma Kuramına İlk Katkılar*

Yabancılaşma kavramı dünya yazınında birkaç yüzyıldır yer almaktadır. Özellikle dinbilim yapıtlarında işlenen yabancılaşma konusu lâik felsefeye Hegel ile, iktisat ve siyaset alanına Marx ile girmiştir. Bu […]
9 Kasım 2016

Dil Devrimi Kaynakçası*

(Kitaplar koyu, yazılar açık renk yazılmıştır.) Akarsu, Bedia (1978): Atatürk Devrimi ve Yorumları, TDK Yay., Ankara. Aksan, Doğan (1976) Tartışılan Sözcükler, TDK Yay., Ankara. (1987): Türkçenin […]
9 Kasım 2016

Türkçe Felsefe ve Kaynakları

“310. Bilgi, kimya gibi, her şeyi toplar, Akıl konağıdır, her şeyi saklar.” “288. Akıl bir meş’ale, kara gecede, Aydınlatır seni, ışık bilgide.” “265. Dünyada iki tip, […]
9 Kasım 2016

Varlığın Evi

Bir söylemi tarih içinde diri tutan birçok faktör saymamız mümkün. Fakat belki de en önemlisi, söylemin ekildiği toprakta bir dil uygunluğunu yakalayabilmiş olmasıdır. Bu kıymetlidir. Tarihte […]
9 Kasım 2016

Arı Dil ve Arı-Olmayan Dil*

Şu Türkçe ve İngilizce sözcükleri kendilerinden türetildikleri kökler açısından karşılaştıralım: understanding sense (meaning) mental intelligible anlak anlam ansal anlaşılır Ayrıca: anlık = mind, anlatmak = express, […]
9 Kasım 2016

Türkiye Türkçesi’nin Tarihsel Gelişimi*

Oğuz Türkleri, 11. yüzyılda İran’a girerek Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nu kurdular. Aynı yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’ya da girerek önce yerel beylikleri, sonra da Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdular. […]
9 Kasım 2016

Atatürk ve Türk Bilim Dili*

Bütünüyle Türk Dili, Bilim Dili Türkçe kenarda köşede kalmış, pek az insanın konuştuğu, bu günün gereklerine, tekniğine, bilimine yetmeyecek, iç yapısı zayıf, cılız, önemsiz bir dil […]