Felsefe

18 Kasım 2016

Hologram Evren

Geçtiğimiz günlerde, dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinden birisi olan Nature dergisinde, bir grup fizikçinin, evrenimizin tamamının aslında büyük bir projeksiyon olduğuna dair şimdiye kadarki en net […]
18 Kasım 2016

Sanat

“Sanat, ideale özlem duyulan yerde ortaya çıkar ve gelişir,” der A. Tarkovsky. Sonra da şunu ekler: “Sanat olgusu, faydacı bir pratiğin bizden gizlediği tinsel gerçekle iç […]
18 Kasım 2016

Felsefenin Değeri

Felsefe sözcüğünü işitir işitmez, birçok insanın ilk tepkisi biraz da alaycı bir dille felsefenin hiçbir işe yaramadığını söylemek olur. Felsefeden maddi değerlerin ve zenginliklerin meydana getirilmesine, […]
18 Kasım 2016

Yüzeyde Dağılmak

Sedat’a (Sarıbudak)…   Bilmeye yönelik sorular nesne ve olaylar hakkında olur. Bu alanda her yanıt yeni sorular doğurur. Böylece bilgi birikimi giderek dallanıp yayılır. Bilinç bu […]
18 Kasım 2016

Logos

Logos: Antik Yunan düşüncesinde söz, konuşma, düşünce, akıl, anlam, açıklama, bir şeyin her ne ise o olmasını sağlayan nedenler, belli bir disiplinde fenomenleri açıklamak amacıyla kullanılan […]
18 Kasım 2016

İdea ve İdeoloji

Felsefi kavramsallık içinde ideal olan, ideanın kendini bütünlemesi olarak ifade bulur. Bu bütünleme edimsel olan ideanın kendi gerçekliğini ereğinde gerçekleştirmesidir. Çünkü idea bir süreçtir. Psikolojik, sosyolojik […]
18 Kasım 2016

Hegel’in Modern Birey Modeline Erken Çocukluk Döneminden Katkılar

Avrupa toplumları “Aydınlanma Devrimi” gibi bir dönem geçirdikleri için, bilimde, sanatta ve felsefede Doğulu toplumlardan daha ileride olarak kabul edilirler. Bu kabul yaygın ve benimsenmiş bir […]
18 Kasım 2016

Atma ve Brahma

Vakfımızın çalışmaları tüm güzelliğiyle sürüyor. Birkaç haftadır “gnosis”in (irfan) Hint kültüründeki seyranını bizlerle buluşturan Sayın Metin Bobaroğlu ve sevgili İzzet Erş, sunumlarıyla konunun kavramsal düzeyde anlaşılmasını […]
18 Kasım 2016

Düşüncenin Nesnelleşmesi Olarak Yabancılaşma

I. Varoluşsal düzeyde yabancılaşma: Her insanın bebekliğinden çocukluğuna geçiş ile başlayan ve her birimizin yaşamında zorunlu bir açılımı temsil eden, varoluşsal bir yabancılaşmadan söz edebiliriz. İnsan […]