Felsefe

30 Ekim 2016

Dağdan Aşağıya İnmek İyileştirici Bir İnsanlık Doğuyor

İngilizce’den Çeviren: Arzu Cengil “Sözde ortalama insan” mitini bir kez daha ve kesin olarak çözümleyelim: Her insan biricik bir yaratıdır. Sizin nitelikleriniz başka hiç kimsede yoktur. […]
27 Ekim 2016

Partner Yoga Eşli Yoga

İnternet ufkumuzu açtı, sınırlarımızı genişletti, özgürleştirdi. Hiç gitmediğimiz yerleri görebilme, hiç bilmediğimiz insanları tanıma fırsatı, sınırsız bilgiye ulaşabilme imkânı sağladı, insanlık gelişimi için çok önemli bir […]
27 Ekim 2016

Tarih Yazımının Çeşitleri*

Özetleyerek Alıntılayan: Elif Ersoy Üç tarih yazımı tarzını birbirinden ayırt ediyorum: Kaynaktan Tarih Düşünce Dolaylı (reflektierte) Tarih Felsefi Tarih 1) Kaynaktan Tarih Hemen örnek verecek olursam, […]
27 Ekim 2016

Dil ve İnsan

İnsan, kimliğini kullandığı dil ile kazanır ve yine onu dille ifade eder. En yüksek ifade şekillerinden biri şiirdir. Daha önce hiç kendimizi o şekilde ifade etmemiş […]
27 Ekim 2016

Düşünce ve Dil

Bütün sanat olguları içinde dışlaşan ve sonra bunların ekol, okul, disiplin olmalarını sağlayan, onları tarihsel sürece entegre eden dışlaşmalar aslında insanın kendisindeki dışlaşmalardır. İnsan kendisini dışlaştırıyor […]
27 Ekim 2016

Hüseyin…

10 Ekim 680 (Hicri 10 Muharrem 61) günü Hz. Hüseyin son hazırlıklarını yaptı ve Yezid’in ordusuna yaklaşarak onlara hitap etmek istedi. Ancak bu çok veciz konuşma […]
22 Ekim 2016

Plotinus (MS. 203-270)

“İnsanın en son amacı her şeyin üstünde olan Tanrıyla mistik bir birleşme olmalıdır. İnsan bu yüce erdeme ancak esrime yoluyla erişebilir.” Bu çalışmadaki amaç, öğretisinde kendisini […]
17 Eylül 2016

Yabancılaşma

Özgün anlamı içinde bir şeyi ya da bir kimseyi başka bir şeyden uzaklaştıran, başka bir şeye yabancı hale getiren eylem ya da gelişmeye yabancılaşma diyebiliriz. Yabancılaşma […]
14 Eylül 2016

Felsefe Yapmayı Ne Engeller?

İnsan hem eylemlerinin ürünü hem de eylemlerinin tasarlayıp uygulayıcısıdır. Bu durum insanın iki yönlü bir varlık olduğunu bize söyler. O, bir yönüyle madde bir yönüyle manadır; […]