Mitoloji

18 Kasım 2016

Chitta Vritti Nirodha

Yoga zihin dalgalanmalarını sakinleştirmenin bir metodudur. Chitta Zihin, Vritti Düşünce akımları, Nirodha Zihni sakinleştirmek, iki düşünce arasındaki boşluğun farkına varmak, an’ı algılamak demektir. Peki, zihin nedir? Düşünce ve düşünce akımları nedir? Zihin neden sakinleştirilmelidir? “Aslında zihin yoktur. Sadece düşünceler var, düşünceler öyle hızla hareket ediyor ki, sen sürekliliği olan bir şeyin var olduğunu düşünüyor ve hissediyorsun. Boşluk o kadar küçüktür ki bir düşünceyle diğeri arasındaki aralığı göremezsin, iki düşünce birleşir, […]
18 Kasım 2016

Hindu Tanrılar Neden Renklidir?

İbrahimî dinler ile Hindû dinlerin Tanrı anlayışı arasında teolojik ve teozofik bağlar olduğu gibi, farklılıklar da bulunmaktadır. İbrahimî dinler Allah’ın mutlaklığını kabul eder ve insanın ancak Tanrının sûretinde var olabileceği fikrinde birleşirler. Buna göre insan Allah’ın Kadîr, Hâkîm, Basîr vs. isimleriyle özdeşleşemez. Zira Kadîr olan Allah’tır [1] ve o Hakîm’dir [2], Semî’dir, Basîr’dir [3] vs… Ulvi isimlerin hepsi Allah’a aittir [4]. Nas yani Allah’ın kendi sûretinde, ünsiyeti olarak yarattığı insan […]
18 Kasım 2016

3 Şeytan 3 Cemre

Hac ritüeli, belirli bir vakitte insan ömründe bir kez yapılan bir ritüel olarak tanımlanır. Hac’a gitme koşullarına uyum gösterebilen kişi bir niyet üzerine Hac ziyareti için bu zorunlu vakitte yola çıkar ve gittiği yerde Telbiye, Tavaf, Sa’y, Vakfe ritüellerini yerine getirir. Zorunlu vakit dışında yapılan Hac ziyareti olan Umre’de (Küçük Hac/ Hacc-ı Asgar) Hac’ın Vakfe olarak tanımlanan ve Arafat, Meşar ile Mina’da gerçekleştirilen “Şeytan Taşlama” bölümleri gerçekleşmez. Hac ritüeli tasavvufi […]
9 Kasım 2016

Türkçe Felsefe ve Kaynakları

“310. Bilgi, kimya gibi, her şeyi toplar, Akıl konağıdır, her şeyi saklar.” “288. Akıl bir meş’ale, kara gecede, Aydınlatır seni, ışık bilgide.” “265. Dünyada iki tip, saygın insan var, Bir bilge, bir de Bey, sayar insanlar.” “203. Bilgisiz benim, yok hiçbir sözüm, Ey bilge, kölenim, senindir özüm.”  Kutadgu Bilig1   Felsefe Kavramı Üzerine Bir tanıma göre felsefe, “evrenselleri araştıran bilimdir”. Ereği arı düşüncedir2. Bilim olmasından kastettiğimiz yönteme bağlı olmasıdır. Evrensellerden […]
30 Ekim 2016

Kartal Simgesi

“Cesaretiniz var mı ey kardeşlerim? Yürekli misiniz? Tanıklar önündeki cesaret değil, hiçbir tanrının tanıklık etmediği bir münzevi cesareti, bir kartal cesareti gerekli. Soğuk gönüllere, katırlara, körlere, sarhoşlara yürekli demem ben. Korkuyu bilen ama korkuyu yenendir, uçurumu gören ama ona gururla bakandır yürekli kişi. Uçurumu gören ama uçuruma kartal gözleriyle bakandır, uçurumu kartal pençeleriyle kavrayandır cesareti olan.” Friedrich Nietzsche[1]   Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan kartalın, Altay mitolojisinde kendisinden […]
22 Ekim 2016

Ferhâd ile Şirin

Soru: Ferhâd sevgilisi Şirin için dağları delmiş. Dağı varlık olarak görürsek, bu dağı nasıl delmiştir? Buradan insanlığa nasıl bir mesaj veriliyor? Metin Bobaroğlu: Ferhâd ile Şirin öyküsü mitsel bir öyküdür; yâni arketipal, simgesel ve alegorik bir anlatım içerir. Tıpkı ‘Âdem ile Havva’, ‘Yusuf ile Züleyha’, ‘Kerem ile Aslı’, ‘Arzu ile Kamber’, ‘Leylâ ile Mecnûn’ gibi. Mitlerde kullanılan sözcükler, sözlük anlamları yanında, örtük olarak eğretilemeli, simgesel anlamları da içerirler. Bu yöntem […]