Mitoloji

23 Kasım 2016

Aziz Georgios (Aya Yorgi) ve Ejderha Destanı

Hagios Georgios ya da Agios Georgios ismi ülkemizde okunduğunda olduğu gibi “Aya Yorgi” olarak kullanılmıştır. Koruyucu Aziz olarak kabul edilen Aziz Georgios’un MS 280 yıllarında Filistin’in Lod şehrinde doğduğu, 23 Nisan 303 yılında ise öldüğü biliniyor. Roma ordusunda görevli olan babası Kapadokyalı Gerontius ve bugünün İsrail sınırlarında olan Lod şehrinden annesi Filistinli Polikronya Yunan kökenli Hristiyanlardı. Aziz Georgios’un bir krallığa zarar veren ejderhayı öldürme efsanesi günümüze kadar ulaşan önemli bir […]
19 Kasım 2016

İlâhi Ezgi

Merak ettiğimiz, evren ve kendi geçmişimiz ile ilgili aradığımız gerçeklere götüren izleri tarih, mitoloji ya da destanlarda bulabiliyoruz. Bu kaynaklar bazen semboller, benzetmelerden bazen de net, açık anlatımlardan, gelecek için ise bize yol gösteren, yönlendiren önemli bilgilerden oluşuyor. Hint destanı Mahabharata’da olduğu gibi, şiirsel anlatımı ile bireysel olarak ele alındığında insanı, daha geniş bir açıdan bakıldığında ise evreni anlatan bir hikâye ile karşılaşırız. Mahabharata destanı (Maha: Büyük, her şeyi kapsayan […]
19 Kasım 2016

Deli Dumrul Boyu

Bu yazının ilk bölümü Düşün-ü-yorum bülteni Nisan-Mayıs 2015 58. sayısında yayımlamıştır.   İkimiz de ölümün gerçeği karşısında kalakalmıştık. Aynı silahsızlıkla kalakalmıştık. O öleceğini ben öldüreceğimi zannediyorduk. O şimdi hala öleceğini düşünürken, bense artık onu öldüremeyeceğimi biliyordum. Aramızdaki zaman farkı, her zaman olduğu gibi bir varoluş sırrı sanki titreşip duruyor aramızda. Bilmediğimiz bir terazinin dengesinde yeniden var oluyor ya da yok oluyorduk. Murathan Mungan, Yedi Kapılı Kırk Oda, Dumrul ile Azrail, […]
19 Kasım 2016

Evrensel Bilgeliğin Sembolü Süleyman

Süleyman ismi, sırası ile ve bir arada ışık, ihtişam ve hakikat anlamına gelen 3 heceye bölünebilir. Sol-om-on şu halde Moriah dağının yamacındaki taştan tapınak, Süleyman tapınağı “Sonsuz Işığın Evi”nin dünyasal sembolüdür. Gizem öğretilerine göre Süleyman’ın 3 tapınağı vardır. Tıpkı 3 usta, 3 tanık, 3 dönüşüm çadırı olduğu gibi… İlk tapınak evrenin büyük evidir, bunun ortasında güneş “Sol” altın tahtında oturur. Zodiak’ın 12 burcu kalfalar olarak ışıldayan efendilerinin etrafında toplanır. Bu […]
19 Kasım 2016

Ramayana Destanı

Astronomi (gökbilim) profesörü George Lemaitre, yaptığı araştırmalarda evrenin sürekli genişlediği ve geçmişte gezegenlerin daha sıkışık bir durumda olduğu düşüncesi ile evrenin bir başlangıcının olduğu görüşünü açıklamıştır. 1927 yılında “Büyük Patlama Teorisi”ni ortaya koyarak, evrenin yaklaşık 14 milyar yıl önce büyük patlama ile oluştuğu sonucunu çıkarmıştır. Bununla beraber hâlâ bu konu ile ilgili açıklanamayan, örneğin büyük patlamada neyin patladığı, patlamadan önce ne olduğu gibi birçok soru merak konusudur. Bu soruların cevapları […]
19 Kasım 2016

Geri Dönüp Bakmamak

Araf, en yüksek yerdir ve ancak irfâniyetle kazanılır. [1] Tora, Sodom ve Gomorra’yı yok etmek için inen meleklerin Lut’un yanına gitmeden önce İbrahim’e uğradıklarını anlatır. Melekler burada konaklarlar ve İbrahim onları tüm cömertliği ile ağırlar. Ardından İbrahim’in yanından ayrılıp Sodom’a, günahkâr şehre yönelirler. Midraş’a [2] göre Lut, yaşadığı şehre ulaşan insan sûretindeki meleklerin sokakta bir oraya bir buraya gidip geldiğini görür. [3] Onların orada ne yaptıklarını anlamaz, ama İbrahim gibi […]
19 Kasım 2016

Sarsıcı Bir Karşılaşma Hikâyesi: Deli Dumrul

“Şimdi gün batımını uğurlarken, manzarası   giderek yoksullaşan tepenin başında, en az onun kadar çaresizdim. Dumrul’u öldürebilmek şöyle dursun, ölümüne bile seyirci kalabilecek gücüm kalmamış, ölüme ilişkin bütün gücümü ölümden alırken, ölüm benden gücümü almıştı. Bunca yılın döngüsü, görünmez elimin dengesinde benden habersiz terazi değiştirmişti. Beni öldüren aşk, aynı zamanda derin bir yaşama gücü vermişti  bana. Ölümsüzlükten cayıp yaşayacaktım. Bir gün onu bulmak ümidiyle yaşayacaktım”. (Murathan Mungan, Yedi Kapılı Kırk Oda-Dumrul […]
19 Kasım 2016

Soyut Akıl Buddhi

Hint felsefesinde Atman’ın (bireysel öz) var oluşundaki ilk seviye Buddhi yani soyut akıldır. Kelime olarak “Aydınlanmış kişi” anlamına gelen budh kökünden gelir. Hindu mitolojisinde Buddhi, aynı zamanda tanrı Ganeşa’nın eşlerinden biridir. Doğanın tüm varoluşlarının da ilkidir. Mantık seviyesine ait olduğu için gözle görülemez, ama varlığı bilinir. Buddhi, yoga’nın en önemli prensibi ve aracıdır. Akıl; zekâ ile bütünün var oluşunu anlamamızı sağlayan bilinç, farkındalıkla akıl yürütme, dolaysız kavrama, anlayış ile kazanılan biliştir. […]
19 Kasım 2016

Brahman ve Atman İlişkisi

Gerçeği arama; kalıcı ve sonsuz olanı bilme arzusu, akıl yürütmeler aracılığı ile anlaşılır hale gelir ve mutluluğa ulaştırır. Hintli filozof Şankara, herkesin var olma bilincine sahip olduğundan bahseder, yani yaşadığımızın farkında olmak, bilme yetimiz ve potansiyelimizin bilinç olduğu söylenebilir. Hint geleneğinde Mutlak, “Brahma” BRH (güçlü kuvvetli) evrensel ruh,  her şeyin öz varlığı olarak kabul edilir, sonsuz ve ölümsüzdür, her yerde ve her şeydedir. Atman ise her şeyin ve herkesin özünde […]