Denemeler

19 Kasım 2016

Karanlık Dağda Bir Düşkün

Felsefi bir yazı mı olmalı bu, yoksa edebi bir yazı mı? Felsefi bir yazı olursa; yabancılaşma düşüncesinin ta Plotinos’a ve Aziz Augustinus’a kadar geri götürülebileceğinden; 19. yy. Alman düşüncesinde kavramsallaştığından; ilk kez Hegel’in çalışmalarında, insanın kendini gerçekleştirmeye çalışan yönüyle başkaları tarafından etkilenip yönlendirilen yönü arasındaki ayrışma olarak ele alındığından; Feuerbach’ın, insanın Tanrı fikri yüzünden kendine yabancılaştığı, dolayısıyla dinin, yabancılaşmanın nedeni olduğu düşüncesinden; Marx’ın, yabancılaşma kavramını üretim ilişkilerinde temellendirip emekçinin kendi […]
19 Kasım 2016

Makinalaşmak İstiyorum!

Makinalaşmak İstiyorum!   trrrrum, trrrrum, trrrrum! trak tiki tak! makinalaşmak istiyorum!   beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu! her dinamoyu altıma almak için çıldırıyorum! tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor, damarlarımda kovalıyor oto-direzinler lokomotifleri! trrrrum, trrrrum, trak tiki tak makinalaşmak istiyorum! mutlak buna bir çare bulacağım ve ben ancak bahtiyar olacağım karnıma bir türbin oturtup kuyruğuma çift uskuru taktığım gün! trrrrum trrrrum trak tiki tak! makinalaşmak istiyorum! Nazım Hikmet, 1923   Nazım […]
19 Kasım 2016

Atatürk Önderdir

Aşağıdaki yazı, Sayın Metin Bobaroğlu’nun 10 Kasım 2005 tarihinde TV8 kanalında yayınlanan “Hülya Aydın ile Yeni Vizyon” programında Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik vasfı ve aydınlanmaya verdiği önem üzerine yaptığı konuşmanın metnidir. Öncelikle tabiî ulusumuza başsağlığı diliyorum, hatta bütün insanlığa başsağlığı diliyorum. Çünkü Atatürk sadece bizim ulusumuz için değil, bütün insanlık için bir önder. Ne yönden? Yaptığı başarılar, kurduğu Cumhuriyet yönünden de sayılabilir ama aydınlanma yönünden bir önder. Ben daha çok […]
19 Kasım 2016

Seçerek Olmak – Olarak Bulmak

Özgürlük kavramı gerçek edimselliğini insanda bulur. Seçim yapmak aynı anda seçim yapmamayı da içerdiği zaman özgürlük yaşanan bir olgu haline gelebilir. Çünkü ancak o zaman özgür irade var olabilir. Seçim yapmak iradesi canlı cansız tüm varlıkların doğasında vardır. Bir bitki topraktan hangi mineralleri alacağını seçer. Tek hücreliden omurgalıya kadar her hayvan neyi yiyeceğini seçer. Kimyasal elementler de bileşiğe girerken birbirlerini seçerler. Burada seçimden kast edilen doğal yasalar altında tüm varlıkların […]
19 Kasım 2016

“İnsan Üç Kez Doğar” Üzerine

Toplumu oluşturanlar hiç kuşkusuz, onun içinde yaşayan insanlardır. İnsanlar bir toplumun içine doğarlar, hayatlarını o noktadan başlayarak çizerler. Doğduğunda kendini bir toplum içerisinde bulan insana gelirsek, değerlendirilmesi gereken başka şeyler ortaya çıkar. Bunlardan birisi bireyin doğduğu kültürdür. Birey kendini aslında toplumun içinde bulmakla kalmaz, aynı zamanda belirli bir kültürün içine doğmuş olarak buluverir. Bu insan, kendi iradesi dışında kendini o kültürün içine doğmuş olarak bulacaktır. Doğduğu aile onun ilk kültürü […]
18 Kasım 2016

Yüzeyde Dağılmak

Sedat’a (Sarıbudak)…   Bilmeye yönelik sorular nesne ve olaylar hakkında olur. Bu alanda her yanıt yeni sorular doğurur. Böylece bilgi birikimi giderek dallanıp yayılır. Bilinç bu yolla bir yandan daralmış anlamda uzmanlaşır, bir yandan da içine kapanıp bütünlükle olan organik bağını unutabilir. Anlama, bir yanıyla uzmanlıkların ve dağılıp yayılmış bilgilerin içsel bağını kavramaktır. Bunların yoluyla ve bunların üzerinde ise yaşama anlam katma – anlam bulma sorunu karşımıza çıkar. Varlığı bilmemize […]
18 Kasım 2016

Hindu Tanrılar Neden Renklidir?

İbrahimî dinler ile Hindû dinlerin Tanrı anlayışı arasında teolojik ve teozofik bağlar olduğu gibi, farklılıklar da bulunmaktadır. İbrahimî dinler Allah’ın mutlaklığını kabul eder ve insanın ancak Tanrının sûretinde var olabileceği fikrinde birleşirler. Buna göre insan Allah’ın Kadîr, Hâkîm, Basîr vs. isimleriyle özdeşleşemez. Zira Kadîr olan Allah’tır [1] ve o Hakîm’dir [2], Semî’dir, Basîr’dir [3] vs… Ulvi isimlerin hepsi Allah’a aittir [4]. Nas yani Allah’ın kendi sûretinde, ünsiyeti olarak yarattığı insan […]
18 Kasım 2016

Hindu Vedik Bilgilerine Göre Zaman Döngüleri

Hint anlayışına göre, evren Yuga adı verilen farklı dönemlere sahiptir. Tıpkı dünyada 1 yıl 4 mevsimden oluştuğu gibi, evren de tekrar eden 4 döneme sahiptir.  En büyük Kozmik Döngü Maha Yuga (Büyük Çağ)dır. Ve bu dönem Krita Yuga, Treta Yuga, Dvapara YugaveKali Yuga olarak 4 döngüden oluşur. Bu dönemler eşit sürelerden oluşmazlar. Vedik anlayışla yapılan hesaplamalara göre, tanrısal 1 yıl 360 insan yılına eş değer olarak ele alınır. 1 Krita […]
18 Kasım 2016

Mutluluk Üzerine

Platon’un Devleti’nden Alıntılayan: Ekrem Genç Sokrates: Şimdi, dedim, zorbanın kendini anlatmak kalıyor: Bu insan demokrasi insanından nasıl çıkar? Çıkınca ne olur? Nasıl yaşar? Mutlu mu olur, mutsuz mu? Glaukon: Evet, bu kaldı incelenecek. Sokrates: Ama biliyor musun ne eksiğimiz var? Glaukon: Nedir o? Sokrates: İstekler üstüne bir şey. İsteklerin özünü ve çeşitlerini yeterince aydınlatmak. Bu nokta karanlık kaldıkça yolumuzu iyi göremeyiz. Glaukon: Şimdi aydınlatmaya kalksak olmaz mı? Sokrates: Olur elbet. […]