Kara Benekli At

Sibirya Yakut Türkleri’ne ait bir Şaman duası

Kara benekli at, sergeye (atın bağlandığı direk). Yuvarlak başlı, çatal akağaçlar yere saplanır, çaput bağlanır, dokuz kova yağlı kımız konulur.
Kutsal toprağımın ruhu,
Yolculuk günü geldi.
Kalem kirpikli,
Ak bıyıklı,
Bilge akıl hocası,
Güneş ateşi alevli,
İlâhi ateş kokulu
Güneş gibi bey dedeme
Yalvarmak için geldim.
Çirkefi, kötülüğü
Ayın ardına,
Yıldızların üstüne savdım.
Yolculuğa çıkan,
Gezinti yapan
Keskin dilliye
Hiçbir şey söylemeyin.
Hareket edip yürümeye başlıyorum.
Kem gözlüden hiçbir şey dilemeyin.
Hangi milletten geldi diye
Hakkımda kötü düşünmeyin.
Benim; genç çocuğunuzun,
Toyuk söyleme, dua etme günü geldi.
Başka yerden gelmiş,
Kaba bir insan
Toyuk söylemeye başlıyor diye,
Dışlama, bey dedem.
Senin en küçük oğlun: Benim,
Şarkı-toyuk söyleme günüm geldi.

Sekiz kenarlı-kıyılı
Ana yurdumun ruhu,
Güneş ablamdan
Güç-kudret isteme günüm geldi.
Sekiz kenarlı-kıyılı
Ana yurdumun
Asıl ruhu,
Zayıf çocuğun için
Yalvarıp yakarmaya başlıyorum.
Ben senin yüksek ensende

Durmak istemeyen
Hastalıklı insan için
Hayır duası etmeye başlıyorum.
Senin üç güzel gümüş çitinden
Görünmez, kötü ruhlar girdikleri için,
Senin gösterdiğin aziz kişin
Hasta olduğundan
Toyuk söylemeye, dua etmeye başlıyorum.
Gelecek te de
Çatal ayaklı insanların
Hastalıklı olmasın diye
Hayır duası etmeye başlıyorum.
Oynak başlı kişin
Sallanmasın diye
Toyuk söylemeye başlıyorum.

Burada güneş ablalarımdan
Güç-kudret vermelerini diliyorum.
Hanım ablamdan
Mutluluğu diliyorum.
Herhangi bir mutluluk
Koparıp vermek için
Mutluluğu diliyorum.
Ben; kara benekli atlı,
Geçidi açmaya başlıyorum.

Çamurlu yolu açmaya başlıyorum.
sisli geçitte
Uçmaya başlıyorum.
Açık geçidini açıver,
Aydınlık geçidi göster,
Mutluluk şarkısını söyleyeyim diye.
Sekiz kenarlı-kıyılı
Ana yurdumun adını söyleyip

Dua etmeye başlıyorum.