Bilim

17 Mayıs 2022

Kuantum Dünyası

    Max Planck Alman bilim adamı ve Kuantum Kuramı’nın kurucusudur. Termodinamik yasaları üzerine de çalışmış olan Planck,  kendi adıyla bilinen “Planck Sabiti”ni ve “Planck Işınım Yasası”nı bulmuştur. 1918’de kuantum enerjisi keşfi nedeniyle Nobel almıştır.     1818’de doğan Planck, 1947’de vefat eder. Üç çocuğunu ve eşini kaybettikten sonra bir oğlu da Hitler’e suikast girişiminden dolayı idam edilmiş olan ve savaş sırasında evi yerle bir edilen Planck, çektiği tüm acılara […]
17 Mayıs 2022

Yeni Matematik, Yeni Siyaset, Yeni Ekonomi ve Yeni Felsefe

  Elbette soru sorabilirsin. Burada uygun görülen soruların listesi var. Kendin için çalışma ve araştırma konusunda özgürsün. Burada uygun görülen kaynakların listesi var. Bizler özgür düşünceyi boğmaya çalışmıyoruz. Bizler, uygun görülen sonuçlara ulaştığın sürece, öğrenebildiğin her şeyi öğrenmeni istiyoruz.   Bu yazıda, insanlığın özellikle 17. yüzyıldan sonra kurduğu ekonomik ve siyasi sistemlerin temelindeki varsayımların, 21. yüzyılda yanlışlanmakta olduğu ileri sürülerek, doğmakta olan bu hem yeni hem de çok eski bir […]
24 Ocak 2022

Einstein’ın Rüyası; Birleşik Alan

“Evren bir bütündür. Tek bir organizma gibidir. Belki bu yüzden birbiriyle tamamen ilgisiz iki şey yoktur. İlişkileri görebildiğinizde evren kalbini açar size… Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ayırım sadece bir yanılsamadan ibarettir.” “İnsan, bizim tarafımızdan evren diye adlandırılan bütünün, zaman ve uzayda sınırlı bir parçasıdır. Kendini, düşüncelerini ve duygularını diğerlerinden ayrıymış gibi deneyimler. Bu, bilincinin bir çeşit optik yanılsamasıdır.” Bu sözlerin sahibi Albert Einstein, tüm kuvvet ve parçacıkların tek bir […]
24 Ocak 2022

Platon’un Kharmides / Bilgelik Diyaloğu Üzerine İrdelemeler

Sokrates bilgeliğiyle övünen güzel bir aristokrat olan Kharmides’e “bilgelik”ten ne anladığını sorar. Kharmides önce bilgeliğin rahatlık, ılımlılık ve ölçülülük olduğunu acelecilik ve telaşla ilgisinin olmadığını söyler; ama Sokrates ona çoğu zaman aceleciliğin ve hızlı davranmanın yavaşlıktan daha iyi olduğunu söyler. O zaman, Kharmides, bilgeliği bir utangaçlık gibi tanımlar. Sokrates buna karşı Homeros’tan örnekler vererek utangaçlığın sefalet içindeki insanlara uygun düşmediğini söyler. Dolayısıyla, telaşsızlık da aceleci davranmamak da kendi içlerinde ele […]