Nurgül Demirdöven

2 Ağustos 2017

Dil, Farkındalık ve Çeviri

“Konfüçyüs’e sordular: – Bir memleketi yönetmeye çağrılsaydınız, yapacağınız ilk iş ne olurdu? Büyük filozof şöyle yanıt verdi: – Hiç kuşkusuz dili gözden geçirmekle işe başlardım. Ve dinleyenlerin hayret dolu bakışları karşısında sözlerine devam etti: – Dil kusurlu olursa, sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa, yapılması gereken ödevler doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılamazsa, töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa, adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık […]
2 Ağustos 2017

Müslümanlık (*) G. W. E. HEGEL

Bir yanda Avrupa dünyasının kendini yeniden biçimlendirdiğini – ulusların burada sağlam kökler saldığını, her yönde genişlemiş ve gelişmiş bir özgür gerçeklik dünyası ürettiğini – görüyoruz. Bu ulusların işe, tüm toplumsal ilişkileri tikellik biçimine dönüştürerek başladıklarına – durgun ve sınırlı bir ussallıkla, kendi doğasında özgür ve normal olanı birçok rastlantısal olumsallığa ayırdıklarına; yalın ilke ve yasa olması gerekeni karmaşık bir gelenekler ağına dönüştürdüklerine – tanık oluyoruz. Kısaca, Batı kendini rastlantı, karmaşıklık ve […]
17 Kasım 2016

Rabbi Froman ve Barışa Adanan Bir Ömür

Rabbi Menachem Froman (1945 – 4 Mart 2013) hayatını İsrailli Yahudi ve Filistin halkları arasında barışın tesis edilmesine adamış bir din adamı ve barış elçisi idi. Batı Şeria’nın Tekoa yerleşim biriminin baş hahamı olan Rabbi Froman, iki halkın bir arada yaşayabileceği ve bunun yolunun da dinlerin kardeşliğinden geçtiği inancını hayatının sonuna kadar hiç kaybetmedi. Rabbi Froman, bu amaç uğruna, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dünyanın pek çok yerinden dinî ve siyasî […]
26 Ekim 2016

Bir Gönül Adamı: Şeyh Abdülaziz Buhari

“Güçlü olmak demek, karşısındakinin şiddetini ve öfkesini, sevgi ve anlayışa dönüştürebilmek demektir… İşte gerçek cihad budur.” Abdülaziz Buhari (1949 – 2010)   Onu Aşure sayesinde tanıdık. Metin Bobaroğlu ve Ayşe Acar’ın kadim bilgelik üzerine sohbetleri ile gerçekleşen Aşure programının “Kudüs” adlı bölümünde, kendisine özgü hoş bir şiveyle Türkçe konuşan, konuşurken hem yüzü hem gözlerinin içi gülen, dilinden düşürmediği “muhabbet” sözcüğüyle dikkatimizi tam da dünyanın yoksunluğunu ve özlemini en çok yaşadığı […]