Değişim

Sayı 7 - İletişim Sorunu

Suskunluğun ezgisi gönlünde,
çevresine bakındı,
yorgunluğu kesin.
Savaş bitmişti.
Niyeydi, ne içindi, nedendi?
Etraf gözalabildiğine ceset!
Kendi de onların arasında mı, değil mi?
belli bile değil.
Şimdi o önemsizliğin eşiğinde.
İzlemede ufkunun yarılmasını,
yarıların bütünlüğünü,
bütünlüğünün iç çatlamasını,
bozunumunu,
ve yeniden yapılanmasını
sadece izlemede.
Değerleri altüst,
hatta üstalt bile birşey ifade etmiyor artık ona
Sadece izlemede kendini,
gördüğü her nesnede.
Yorgun ve sessiz…