Psikoloji

18 Kasım 2016

Lacan’da Yabancılaşma Kavramı*

* Bu çalışma Mutluhan İzmir tarafından kaleme alınmış olan Öznenin Diyalektiği (Hegel, Satre ve Lacan) adlı eserinden derlenmiştir.   Lacan’ın yabancılaşma kavramı ayrılma ile birlikte değerlendirilmesi gerekli bir kavramdır. Ona göre yabancılaşmayı öncelleyen ayrılma ve bir birey olarak kendini fark etmenin, yaşamın çok erken sürecinde yaşanıp, öznenin varoluş çabasını yaratan temel kavram olarak eksikliğin oluşumuna olanak sağlar. Lacancı bakış açısıyla, öznenin kendisini ilk olarak anne-çocuk bütünlüğü olarak kavraması nedeniyle özne […]
13 Kasım 2016

Hasta İnsan ve Hasta Toplum

Erich Fromm’un Çağımızın Özgürlük Sorunu* kitabından alıntılayan: Selin Erş     Freud’un ve Marx’ın ruh ve akıl hastalıkları üzerindeki düşünceleri nelerdir? Freud’un “ruh hastalığı” kavramı biraz daha iyi bilinmektedir: Eğer kişi Oidipus kompleksinden kurtulamıyorsa, başka bir deyişle, çocuksu açlıklarını yenerek, ergin ve olgun bir cinsel yaşama uyum sağlayamıyorsa, içindeki doyurulmamış çocuksu arzularla yetişkin kimselerden beklenen davranışlar arasında bocalıyor ve eziliyor demektir. Nörotik belirtiler, çocuksu ve yetişkin ihtiyaçlar arasında bir uzlaşmaya işaret olduğu […]
20 Eylül 2016

Okul Öncesi Çağda Anne-Çocuk İlişkisi Bağlamında Kendiliğin Oluşumu Ve Yabancılaşma

Çeşitli kaynaklardan faydalanılarak derlenmiş bu çalışmada, insanın doğumdan itibaren ebeveynleriyle geçirdiği ilk yıllarındaki ilişkileri yoluyla kişiliğinin ve özyapısının gelişmesi, bu süreçte oluşabilecek sorunların ne şekilde kişinin kendisine yabancılaşmasına ve sağlıklı bir kendilik ortaya koyamamasına yol açtığı ele alınmıştır. Okul öncesi dönemde, yani 0-6 yaş arasındaki çocuğun duygusal gelişimi için ebeveyn çok önemli bir rol oynar. Aile, birbirini etkileyen ve birbirinden etkilenen karı-koca, anne baba- çocuk ve kardeşler alt sistemlerinden oluşur. […]