Tekvir / Dürülü Bükülü

81. Sure

 Tekvir / Dürülü Bükülü

1

dürülüp bükülünce güneş

ve solup yitince yıldızlar

dağılıp gidecek dağlar

o vakit

sahipsiz kalır

en değerli mallar.

 

2

toplaşınca yabani canlar

yanıp tutuşunca denizler

ve eşdeğeriyle

birleşince nefsler

o vakit

sorulur küçük kıza

seni diri diri gömdüren

o günah neydi ?

 

3

kayıtlı sayfalar açılınca

ve sema örtüsü alınınca

kızışıp cehennem ateşi

cennet size yaklaşınca

o vakit

anlar tüm nefsler

ne ektiyse onu biçtiğini.

 

4

olmasaydı buna delil

ki buna şahittir

mihverinde belirip

gökte devinenler

gecenin karanlığında

ve sabahın ilk soluğunda

 

5

duyduğunuz

resulü kerim’in sözü

arı

duru

ve koşulsuz

sanmayın ki bir mecnun

müsahib olduğunuz.

 

arş indinde

kudretlidir o

mülkün sahibince

ve O’dur

uyulup sözüne

emin olunan içinizde.

 

6

bilin ki onu

apaçık bir ufukta gördü

ve gaybdan geleni

sizden esirgemedi

ve yoktur onun sözünde

kovulmuş şeytanın izi.

 

7

şimdi hangi yöne

gideceksiniz öyleyse ?

zikirdir bunlar

tüm alemlere

ancak

ve sadece

dos doğru yol seçene

ama siz bunu

dileyemezdiniz bile

Alemlerin Rabbi Allah

bildirip dilemedikçe.


1 (1.2.3.4.)

2 (5.6.7.8.9.)

3 (10.11.12.13.14.)

4 (15.16.17.18.).

5 (19.20.21.)

6 (22.23.24.25.)

7 (26.27.28.29.)