İçten Doğuşlar

25 Ocak 2017

Bak bu dünya alanı, çarşı pazar. 

Tâlipler hep dolaşır bir şeyler arar. 

Kimi alışverişten bezer mi? Bezer. 

Kimisi de cehlinden azar mı? Azar. 

Evyen kişi bilmez ki aradığını.

Boş yere bilgisizce gezer mi? Gezer. 

Yere düşmüş bir bağcık pazar içinde, 

Kimse bilmez halini aldırmaz geçer. 

Gelen basar üstüne ezer mi? Ezer. 

Hep Âşıklar yüzünü sürmüştür yere,

Yüzün sürenin başı erişir Arşa. 

Ehli irfan secdesi Sırrı Mutlaka, 

Bakma madde gözüyle toprağa taşa, 

Hak zuhuru yerde olmuştur zuhura. 

İrfanı olan delil ister mi Nura.

Bilelim bu bağcığın gerçek halini. 

Suret’te bir bağcık mânâda bir bağdır. 

Bağcıktan murat olan bir ehli candır. 

Bil gayrı sen ey gönül Cüzdeki külü. 

O bağcıktır bağlayan bir demet gülü.

Mart 1998 Kuzguncuk