Dostlara dostuz biz düşmana düşman…

30 Ekim 2016

 

Dostlara dostuz biz düşmana düşman,

Ateşim diyene volkan gibiyiz.

Zalime karşıyız asla sevmeyiz,

Mazlumu kurtaran ferman gibiyiz.

Biz postu bir yere serdisek bir an,

Âlemde mekân-ı tayyi gibiyiz.

Dostumuz bir derde düştüğü zaman,

Anında yetişen derman gibiyiz.

Dost’a tan ederse bir herze zade,

O herze otuna tırpan gibiyiz.

Doğruyu sevdik mi gönlümüz hayran,

Kötüye amansız tufan gibiyiz.

Dostlar cem olunca sohbeti Hakta,

Âşığa, salike hadem gibiyiz.

Gafil ki ne bilir siyret halimiz,

Surette bir sufi garip gibiyiz.

Mânâda özümüz rabıtamız Hak,

Yardadır gönlümüz sabit fikrimiz.

Bazı dem yakiniz bazı dem ırak,

Leyla’yı arayan Mecnun gibiyiz.

Bir lahza âlemi seyran ederiz,

Bu kahpe dünyaya köle olmayız.

Söz verdik er gibi hiç de caymayız,

Hakikat yolunun hayranıyız biz.

Hor görme zahida bizim halimiz,

Gerçeği, mutlak’ı bildik, salimiz.

Ne beyiz, ne geda, ne de âlimiz,

Şimdiden defnolan meyyit gibiyiz.

Var gibi görünür helâk gibiyiz,

Vuslatı yar için feryadı ney’iz.

Yar için helâktir yolumuz,

Osman biz ölmeyiz, hayyı ebediz.

17-03-1980