Hayat

25 Ocak 2017

Hayat ne fazla gülmek ne de yasa girmektir,

Mevzuatı çiğnemek, tarihi devirmektir,

Dünyayı parmağının ucunda çevirmektir,

Yaşamak, yatağından seller gibi taşmaktır.

İnsan ki gelip geçer dünyadan nefes gibi,

Ne büyük ıstıraptır yaşamak herkes gibi,

“Yükseksin” tatlı bir ses olamaz bu ses gibi,

Yaşamak, kartal gibi göklerde dolaşmaktır.

Hâlik ki mahlûktan başka yarattı bizi,

Zaman bir avuç toprak yapsa da cismimizi,

Kâinat hayretlerle anmalı ismimizi,

Yaşamak, asırları bir hamlede aşmaktır.