Gönülden Devrâna Geldim*

Gönülden devrâna geldim

Gonca güllerin dermeye

Sînemdeki dost yaraları

Gonca gülleri dermeye geldim

Ol tabip yaramı sarar

Âşıklar ma´şûkun arar

Gönül eylemiştir karar

Gonca gülleri dermeye geldim

Dost gülünü hem derdiler

Ârifleri haber verdiler

Ol irfâna dost erdiler

Gonca gülleri dermeye geldim

Dost elinde kızıl güller

Ârifler her zaman söyler

Enginlerde cevelân eyler

Gülleri hem dermeye geldim

Ol güzel gülü derdiler

Haberini hem verdiler

Birlikte cânân erdiler

Ol gülleri dermeye geldim

Kızıl güllerin hem kokar

Cevahir alıp cânân satar

Gönüllere vahdet katar

Gonca gülleri dermeye geldim

Gonca güllerin derdiler

Ahd u peymânım verdiler

Ol vahdete hem erdiler

Gonca güllerin dermeye geldim

Bezm-i hakîkat gülşeni

Âriflerin dost seyrânı

Sınık yaraları saranı

Gonca güllerin dermeye geldim

Kemter Yusuf güller derdim

Dostsan ben ikrâr verdim

Bülbül gibi zâra geldim

Gonca güllerin dermeye geldim

 *Nutuk 45. Yâr Elinden Gelen Bâde, Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları