Aytaç Barkot

3 Ağustos 2017

ATATÜRK ve Dinde Reform

Atatürk çok iyi biliyordu ki, Avrupa devletleri üstün bir güç haline gelmişlerse, bunun en başta gelen sebebi, kendilerini Hıristiyanlığın otorite ve baskısından kurtarabilmiş olmalarıdır. Eğer 13. […]
3 Ağustos 2017

İnsansal Değerler

Değer sözcüğünü dilde sık sık kullanırız: ahlâkî değerler, manevî değerler, eski değerler, çağdaş değerler vs. Peki çok kullandığımız bu sözcük ne anlama gelmektedir? 1 – Tanımlama […]
3 Ağustos 2017

Türk Kültürü ve Kültürde Çağdaşlık

Kültürümüz konusunda şimdiye kadar okuduklarımız ve işittiklerimiz, kendi kendimize şöyle bir soru sormamıza yol açmaktadır: “Türk kültürünün diğer milli kültürler arasındaki yeri nedir?” Başka bir deyişle: […]
2 Ağustos 2017

Yöntem Nedir

Geniş anlamda yöntem, bir amaca ulaşmak için tutulan düzenli yol, sistem, usul olarak tanımlanmaktadır. Felsefî anlamda yöntem, Tür Dil Kurumu Sözlüğünde, bir gerçeğe erişmek için tutulan […]
2 Ağustos 2017

Türkçe’nin Üstün Yönleri

Türkçe’nin anlatım gücünü araştırmak, onun zenginliklerini ortaya koyabilmek için seçilecek en iyi yol, onun kaynağına inerek, önce en eski yazılı üstünlüklerini incelemek, sonra bugüne gelinceye kadar […]