Sayı 8 – Tarih Bilinci ve Kimlik Sorunu

İçindekiler:

Faziletin Sesi

Yazar: Burhan Oğuz

Cumhuriyet Döneminde Türkiye’deki Felsefenin Serüveni

Yazar: Ahmet İnam

Tarih Bilinci ve Kimlik Sorunu

Yazar: Metin Bobaroğlu

Geleceği Anımsamak

Yazar: Nabi Yağcı

Atatürk ve Hegel İki Aklın Buluşma Noktaları

Yazar: Mustafa Alagöz

Akıl, Aydınlanma ve Tarihsellik

Yazar: Mustafa Günay

Tarih Bilincini Oluşturma Çabası

Yazar: Emin Çizmeci

Aleviler’in Etnik Kimliği Aleviler Kürt mü, Türk mü?

Yazar: Cemal Şener

Kimlik Olgusunun ‘İnsan’ Oluşumuna Katılımının Tarihsel Süreci

Yazar: Hulusi Akkanat

Buzlu Camlar Cenneti

Yazar: Güvenç Elman

Tarih Bilinci ve Darwin

Yazar: Orhan Tuncay

Tarih ve Tarih Bilinci Üzerine Pasajlar

Yazar: Mustafa Günay

Oyuncu

Yazar: Aykut Yazgan

Resimler

Yazar: Sedat Sarıbudak

Birlikte ve Başka – 1

Yazar: Ahmet Soysal

Birlikte ve Başka – 2

Yazar: Ahmet Soysal

Taklit Üzerine

Yazar: Gülşen Bal

Plato ve Taklit [Simulacrum (benzeyiş, taklit, suret, gölge)]

Yazar: Gülşen Bal

İsa ve Hıristiyan Felsefesinde Tümeller Sorunu

Yazar: Bülent Gürkan

Tinsel Yaşam ve Batı Psikolojisi

Yazar: Cengiz Erengil

Halkla “Savaş Üzerine” Konuşmalar

Yazar: Deniz Demirdöven

Lanetlenmiş Bir Dahi Edgar Allan Poe

Yazar: Ahmet Ümit

Galatasaray Şair Üçgeni

Yazar: M. Seref Özsoy

Dil ile ‘Din – Kültün’ İlişkisi

Yazar: Yıldız Cıbıroğlu

Ben Senin Öncenim

Yazar: Ramazan Aksu

Atalar Sözü Boş Söylemez

Yazar: İsmail Güleç

Sıradan Yaşam Üslubu

Yazar: Cengiz Erengil

Sürüklenenler

Yazar: Orhan Tuncay