Şiir

Sayı 6 - Değerler Sorunu

kuytulara çekilmiş tedirgin tekillik
evindeki sürgün yürek
hüznü yeğledin de ne geldi
korundu mu sevdalar ucuzluktan
ve dize geldi mi leyla
söyleyin
neden
gülşende bülbül değil gül kederlendi
ey bahçevan hâlâ hoşnut musun o yorgunluktan

soruyorlar
ne yapar usta bunca gülyağına
yumuşatıyor dikenleri
incitmesin diye yarin dudağını
ah o yar
hışırtılı bir taş plâkta saklanan melâl
yavuz solukların şiiri

öğrenmede gülşende gül koklamayı
güldilinden söz edenler
bir yol geçersiniz o nehiri
birden diken güle gül bile döner