İnsan Sorumlulukları

İnsan Hakları - 2019

Bir insanın, insan hakkıdır diyerek

Bazı haklar istemesi için

Öncelikle ve mutlaka,

O istediği insan haklarına

Kendisinin uyması gerekir.

Bu nedenle, beşeriyet için öncelik

İnsan olmaktır. Bu beşeriyetin

Olmaz ise olmaz, ilk sorumluluğudur.

Beşer için hangi öncelik vardır ki

Onu insan olmaktan,

İnsan kalabilmekten alıkoysun.

Sorun, insan hakları adı altında

Kurallar belirlemekle çözülmüyor.

Yazıldı işte “İnsan Hakları”

Uygulamanın önünde beşeriyetin

Aczleri var, onların terbiyesi var,

Açların doyurulması var,

Açgözlülere dur denilmesi var,

Bunun ekonomisi,

Bunun politikası,

Bunun hukuku,

Bunun eğitimi olmadan,

İnsan hakları yazıda kalır.

İşe, insan olmanın sorumlulukları

İle başlamak lazım,

Balık baştan kokar.

“Ben” eğitim dışında isem,

“Ben” beni değil, ötekini

Eğitmeyi, değiştirmeyi, dönüştürmeyi

Hayal ediyor isem,

O hayal olarak kalır.

“Ben” kendimden sorumlu isem,

“Ben” kendi aczlerimi eğiterek aşıp,

İnsan olmayı hayal ediyor isem,

Tüm varoluş, bu hayali destekler.

Beşeriyetin, insan olabilmesinden daha doğal ne var?

Hamdolsun.