Sınır – Yaz 2016

İçindekiler

Konumuz Sınır…

Yazar: Aykut Yazgan

Altıncısı ‘Haddini Bilmek’tir

Yazar: Metin Bobaroğlu

Modern Dünyada Sınırlar

Yazar: Ali Aslan

Kendine Saklanma

Yazar: Şeyma Bobaroğlu

Karanlığın Sınırı

Yazar: Özlem Alagöz

Avrupa Sınırlarında Küresel Zuhur Olarak “Mülteci”

Yazar: Gediz Akdeniz

Misafir

Yazar: Kerem Yücel

‘Sınırın Öteki Tarafında’ Hayata Tutunmak: Khaled Abdulaziz ile Söyleşi

Röportaj: İzzet Erş ve Elif Ersoy

Kültür ve Uygarlık Arasında Sınır

Yazar: İzzet Erş

Milliyetçilik ve Kimlik

Yazar: Ayşe Acar

Sınır ve Berzah

Yazar: Ömer Tecimer

Sınır, Sessizlik ve Felsefe

Yazar: Çetin Türkyılmaz

İnsan İhtiyaçları Sınırsız, Kaynakları Kıt mı?

Yazar: Oktay Baran

Evren ve Düşünsel Boyutlarımızda Sınır Kavramı

Yazar: Hüseyin Topuz

Kendini (sınır[lar/ın]da) Tanı!

Yazar: B

Felsefeyle Titreşen Şiir

Yazar: Ahmet İnam

Geometrik Sınır

Yazar: Kutay Akın

Mimarlığı Tanımlayan Kavram: Sınır

Derleyen: Selin Erş

Yort!

Yazar: Güney Aldoğan

Sonsuzluğun Bitimi

Yazar: Nilgün Çevik Gürel

İnsanın Çizdiği Sınır

Yazar: Gökçen Taviloğlu

Tîn İle Dîn

Yazar: İhsan Fazlıoğlu

İronik Bir Anlamsızlık: Duvarlarınız Nâzım Hikmet’in “O Duvar” Şiiri Üzerinden Etüdü

Yazar: Hulusi Akkanat

İnsan Zihninin Kendi Koyduğu Sınırları Aşabilmesi: ‘Öğrenilmiş Çaresizlik’ Karşısında ‘Öğrenilmiş İyimserlik’

Derleyen: Selin Erş

Özgürlük Sorumlulukla, Zorunluluk Sınırla

Yazar: Mustafa Alagöz

Sınır ve Sınırsızlık ya da Peras ve Apeiron

Derleyen: Vatan Özgül

Babel

Yazar: Evren Gül

Dünya’yı Tahrif Etmek

Yazar: Sadık Acar

Edebiyatta Sınır

Yazar: Kaan Demirdöven

Dürrenmatt’ın “Yaşlı Bayanın Ziyâreti”nden Greig’in “Avrupa”sına Frankenstein’ın Canavarına Dönüşen Toplum

Yazar: Selen Korad Birkiye

Müzikte Sınır Konusuna Kısa Bir Bakış

Yazar: Nevcivan Sevindik Özel

Sınırlarımızı Oluşturan Mantığımızdır

Yazar: Haluk Berkmen

Gazali ve Wittgenstein: Felsefenin Sınırları

Yazar: İbrahim Kalın

Sınırları Algılamak ve Aşmak

Yazar: Şule Nilgün Aytaç

“Sınır” “Ve” “Ben”

Yazar: Oğuz Atabek

Coğrafî Dünyamız, Ülke, Düşünce ve Anlayış SINIR’larımız

Yazar: Muhammet Varer

Diller Arası Sınırları Atlama Çabası: Şiirde Çeviri

Yazar: Ela Gülboy

Devlet ve Sınır Bağlamında Türk-Kürt Sorunu

Yazar: Gülgün Türkoğlu

Kutsalın “Sınır”larına Felsefî Bakış

Yazar: Emre Cömert

İnsanın Sınırları

Yazar: İbrahim Alagöz

Sanat Biçimlerinde Sınır

Yazar: Özlem Alagöz

Sır ve Sınır

Yazar: Zahide Üzümçeker

Felsefe, Mantık ve Metafizik Kavramlarının Sınırlarına Dair Bir Tartışma

Yazar: Coşkun Özdemir

İnsanın Sınırları

Yazar: Kemal Aytuğlu

Sınırsızlık Yolunda Aşk İle

Yazar: Yeşim Kalaycıoğlu

Sonsuzluğa Çizilen Sınır Ben

Yazar: Vefa Önal

Bumerang

Yazar: Suzan Çal

21. Yüzyılın Yapısal Dönüşümü ve Sınırların Sonu

Yazar: Ömer Sohtorik

 

Dergiyi PDF olarak indirebilirsiniz.