Tanrıbilim

6 Kasım 2016

Anjaneyasana – Low Lunge Pose – Aşağıda Hamle Pozu

Yin yogada ‘dragon pozu’ olarak adlandırılan bu pozu yapmak için, kalın bir battaniyenin üzerinde dizlerimizin üzerine oturuyoruz, birkaç dakika gözlerimizi kapatıp nefeslerimize odaklanarak zihnimizi sakinleştiriyoruz, yavaşça gözlerimizi açıp yapacağımız poza tüm dikkatimizi yönlendiriyoruz. Ellerimizi omuzların altına gelecek şekilde yere yerleştirerek dört ayak (satangasana) üzerine geliyoruz ve sağ dizimizi bükerek sağ ayağımızı öne doğru, ellerin arasına getiriyoruz. Sol bacak arkada uzun kalıyor, biraz daha uzatabilmek için sol ayak parmaklarımızı ayakların altına […]
27 Ekim 2016

Kasap Elinde

Kasap elinde koyunum yâ sen beni yâ ben seni Cellâd önünde boyunum yâ sen beni yâ ben seni Irz ü vekar mal ü menal yağma olundu cümlesi Soyunmuşum bu yolda ben yâ sen beni yâ ben seni Cisme bugün kırk erbâin oldu tamam Deccâl lâin Kıldı beni Rabb’im emin yâ sen beni yâ ben seni Vallâhi senden korkmazam dâ’vâyı bâtıl kılmazam Hak’tır sözüm yorulmazam yâ sen beni yâ ben seni […]
27 Ekim 2016

23. Mânâ

Görmüş olduğum mânâdan sonra anladım ki, insanın işlemiş olduğu amelinin nasıl olduğunu o insan bilse de bilmese de, amelin kendisi, işleyen insandan kendisini daha iyi biliyor. Yani amel neyse müsemması ona göre sergileniyor. Kişi ne kadar iyi kötü yaptım dese de yapılan neyse odur. Onun için de bunu bil de, her hareketinin vücutlu olduğunu anla ki, amelini ona göre içtenlikle işleyebilesin. Bunu nasıl yapmamız lâzım dersen, bil ki işlediğin amel […]
27 Ekim 2016

Aromaterapi

Aromaterapi, bitkilerde bulunan uçucu yağlarla yapılan tedavi sistemidir. Uçucu yağlar oda sıcaklığında buharlaşırlar ve eterik yağ, esans veya esansiyel yağ olarak da isimlendirilirler. Aromaterapi, Eczacılık Fakültelerinin 3. ve 4. sınıflarında okunan Farmakognozi dersinin pratikteki uygulanışı olan Fitoterapi’nin (bitkilerle yapılan tedavi sistemi) bir yan koludur ve destekleyici tedavi yöntemidir. Uygulamada kullanılan yağlar bitkilerin kök, çiçek, yaprak gibi bölümlerinden elde edilen saf uçucu yağlardan oluşur. Bir bitkinin özel bir yerinden elde edilen […]
27 Ekim 2016

Beyin: Bir Genetik Mozaik

Nature dergisi Ekim sayısında yayımlanan yeni araştırma bulgularına göre beyin birbirinden farklılık gösteren ve zamanla değişime uğrayan sinir hücrelerinden oluşan genetik bir mozaiktir (1). Edinburgh’daki Roslan Enstitüsü’nün Hollanda, İtalya, Avustralya, Japonya ve ABD’deki bilim adamlarıyla birlikte yürüttüğü araştırmada, beyin hücrelerimizin genetik yapısının hayatımız boyunca binlerce kez değiştiği bulundu. Ayrıca ilk kez bu araştırmada beyin hücrelerinin hem birbirlerinden hem de vücuttaki diğer hücrelerden genetik olarak farklı olduğu da belirlendi. Araştırma ekibi, […]
27 Ekim 2016

Zohar'dan Seçmeler

Zohar ya da tam söylenişiyle Sefer HaZohar yani Işımanın Kitabı, Yahudi İrfanı olan Kabballah’nın en temel kitabıdır. Eğer mistisizm kendi bilgeliği, yoğunluğu ve dirimli haliyle bir din olarak kabul edilirse, Zohar’da kapsanan ve öğretilen Yahudi İrfanı da Yahudiliğin en yoğun ve dirimli halidir. Ağırlıkla toplamına TaNaKh dediğimiz biblikal metinler yani Taà Torah, NaàNeviim (Nebiler) ve KhàKetuvim (Kitaplar) üzerine mistik ve sembolik yorumlardan oluşan Zohar’ın ilgilendiği başlıca konular yaradılışın gizemi, tanrısal […]
27 Ekim 2016

Ben'de Olan Sen'de de

Hayat… Hiçbir yere gitmeyen bir sabah yürüyüşüdür. (Osho) Kendi içimizde ne kadar derine inebilirsek o denli azaldığımızı görürüz. Bilincimizle varlığın hangi katmanına sızarsak sızalım, orada donuk varlıkları değil, sadece ‘oluşları’, ‘olmakta olanı’ izleriz. Bu sınırsız ‘yaratıcı-oluş’ sürecinde kendimizin sadece bir geçit, ‘evrensel bir ortam’, her şeyin üzerinde kalan bir ‘tanık’ olduğumuzu deneyimleriz. ‘Azalmak’ derken neyi anlamak gerekir? Kendimize ‘Ben’ diye ayrıksı bir varlık vermenin ne denli gerçek dışı olduğunu anlarız. […]
27 Ekim 2016

Allah'ın Kulu Olmak

Kimseden sorulmaz (sorulmayız) Ehli bilir biz kimiz… Medine’den Mekke’ye dönüş… Hz. Muhammed, meratibde en ulvî mertebenin kulluk (abdiyyet) olduğunu beyan etmiştir. Hatta söyleminin özüne bakıldığında kulluk insanın iradesine bağlı yegâne makam olarak öne çıkmaktadır. Tüm makam ve mertebeler Allah’ın takdiri ile insanlara bahşedilmiştir. Kulluk ise tüm bu makamlardan azade, her nevi ihsan ve üstünlüğü yine Allah’ın takdiri ile kendisine geri vermektir. Geri vermek ise bir reddiye değil, külliyen kabul edip, […]
27 Ekim 2016

Acı ve Hakikat

“Acı her zaman bir kopmadır.” Geçtiğimiz günlerde çok sevdiğim bir dostumu kaybettim. Severek, neşe içinde yaşardı. Hayat oyunundan çekildi işte. Ardında anılar kaldı. Ölüm yegâne hakikatimiz. Şu içinde bulunduğumuz evrende her şey, bir oluştan diğerine devinip dönüşür. Ölüm de kendi hakikatine dönüşmektir bir anlamda. Hakikatin nasıl bir şey olduğunu bilmeyen biz canlılar için ise, bir sevdiğimizin ölümü derin bir ruhsal acı demektir. Oysa ölüm sıradan, biraz feylesofça bir bakışla da, […]