Ekonomi-Politik

18 Kasım 2016

Dinde Bir “Sine Qua Non”: LAİKLİK

Fransız tarihçi ve sosyolog Jean Baubérot Dünyada Laiklik isimli eserinde şöyle bir tespitte bulunur: “Franco-Fransız bakış açısına sahip olanlar, Laicité (Laiklik) kelimesinin uluslararası bir dil olan İngilizce […]
18 Kasım 2016

Cumhuriyet Devrimleri, Demokrasi ve Kürt Sorunu İlişkisinde Töz ve İlinek (Esas Olan ve İkincil Olan)

1) Töz; bir varlıkta, nesne ya da olguda esas olandır. Kendisi olmayınca varlık da olmayandır. Var olan öyle sağlam bir şeye dayanmalı ki tüm öz onun […]
20 Eylül 2016

Hiçbir Şey

ilk önceleri kıtada yaşayan halka köpek muamelesi yaptılar.. sürüler halinde kırbaçlayarak, döverek ellerini ayaklarını zincirlere vurup gemilerle uzak ülkelere götürüp mal gibi sattılar..   sonra yetmedi.. […]