Denemeler

11 Şubat 2018

Hayata Tutunmak

Umut, kişi veya toplumun karşılaşacağı olaylar hakkında, olayların beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesine dair arzusudur, diyebiliriz. Wikipedia, umut veya ümit bir kimsenin kişisel yaşamındaki olay ve durumlarla ilgili olumlu sonuçlar çıkabileceği ihtimaline dair duygusal inanç olarak tanımlarken; Türk Dil Kurumu ise umut sözcüğünü “Ummaktan doğan güven duygusu, ümit” veya “Bu duyguyu veren kimse veya şey” olarak tanımlamaktadır. İnanç sistemleri açısından ise umut; toplumları gerek ahiret beklentisi olsun gerek içinde yaşadığı toplum düzenine […]
11 Şubat 2018

Umudun Kanatlarında

 İnsanın hayat ile ölüm sürecindeki dünyevî ve uhrevî yolculuğunun ferdi ve toplumsal varoluş ereğine bağlı, niyet, istek, hayal ve hedefleriyle kendini gerçekleştirmesinde kendisine kamçı görevi gören en büyük yardımcı itici gücüdür umut. Umut, insanın içine ekilmiş zamanı gelince çiçek açacak olan bir tohum gibidir. Bu tohum, içinde istek, niyet, iman, özgüven, hayata güven, emek, azim, cesaret, çaba, dirilik, canlılık, aktif bir teslimiyet, sabır barındırarak filizlenir, büyür, olgunlaşır. İnsan da umudunu […]
11 Şubat 2018

Umut

  “Umut, geleceğe ait değildir. Şimdi ve burada yeşerir.”   Umut konusunda bir düşünme süreci sonunda vardığım sonuç bu cümlede ifade edildi. Düşünce süreçlerimi ve işin felsefesini yazarak, birlikte düşünmeyi diliyorum. 1975’in Ankarası’ndan kalkıp, ilk yurt dışı deneyimimi yaşamak için İngiltere’ye vardığımda yoğun şaşkınlık hissi içindeydim. York Üniversitesi’ne gidebilmek için son bir tren yolculuğum kalmıştı. Yaşlı bir gar görevlisi trenin kalkmak üzere olduğunu, acele bilet almam gerektiğini, kendisinin valizlerimi taşıyıp, […]
11 Şubat 2018

Umut

  Kimimiz, zincirin “biricik” halkası olduğumuzu, aslında birbirimize bağlı ve “bir” in parçalarını oluşturduğumuzu öğrenerek özgürleşecek ve mezarından uyanarak kurtulacak, kimimiz ise kendimizi bedenden ibaret olarak görmeye devam edip bu çakılı olduğu mezarında uyuyarak dönüp duracak… Hegel’e göre “İnsanın saltık tinsel tözü özgürlüktür.”[1] “Bu her halka birer dünya, yaşam ama aslında birer hayaldir.” Her hayat bir döngüdür ve döngü sürekliliğin bir dinamiğidir. Çoğumuz sabah uyandığımızda ilk olarak saate bakmaz mıyız? […]
11 Şubat 2018

Hölderlin İçin

Yazılmamıştır mola vermemiz, en yakın duraklarda, gerçekleşen düşlerle yetinmeksizin, sarılır ruh yenilerine, sonsuzluktadır ancak durgun göllere varmak. Bu dünyada ise düşlemeyi sürdürmektir en büyük beceri Bir kez başarmış olma duygusunun baskınına uğrayıp kanatlanmak sezgilerin evreninde, hep daha derinlere. Sana gelince, ey görkemli sihirbaz, senin iktidarına bırakılmıştı, bütün bir yaşamı tek bir imgenin zorlayıcılığında yoğunlaştırmak, sen dile getirdiğinde, bir kader gibi kapanırdı dize ve vardı bir ölüm en hafifinde bile, korkmazdın […]
11 Şubat 2018

Umutla Yaşam

“Umut” bizler için şüphesiz bir isminden fazlasıdır. Sadece zihinsel bir eylemin aksine, insan varoluşunun temelinde yatan bir güven duygusudur.[1] Umut, hayatın bütün gerçekliklerine entegre olmuştur ve hatta bazı düşünürlere göre “umut”, insan için bir güç kaynağıdır.[2] Her şeyden ötesi insanı, insan yapan bir “dürtü” veya “itki” olarak anlaşıldığı da görülmüştür. Umut kavramının bir güç kaynağı olarak tanımlanmasını, bir insanı hayata bağlaması örneğini ele alarak düşünebiliriz. Geçmişte, bugün hatta gelecekte dahi açlık ve sefalet […]
11 Şubat 2018

Ümit Yitimi

Ümit yitimi… İnsanın, içinden çıkamadığı, olumsuz yaşamsal koşullarında düştüğü durumun adı… Kişi, eğer doğa koşulları kadar baskın durumlarda, aklını nasıl yöneteceğini ve yeterince sakin kalmayı beceremezse ümit yitiminin sonucu olarak ve kendine yakıştır(a)madığı bu yetersizlik durumuna düşmenin düşüncesi ise utanç ve de bununla birlikte, tüm gücünü tükettiğine inanmaya başlamanın sonu ise yok oluştur yani ölümdür. Hayvan ve insanların, var olabilme temel aracı olan korku ile sadece insanın, usunu kullanabilmesiyle sahip olduğu ümit edebilme üst olanakları ve çeşitli olasılıklar, korku […]
11 Şubat 2018

İnsanlığa Umut

Aristo’nun Poetika adlı eseri, sanatı bilincin önüne koyması ve ilk kez sanat üzerine sistematik bir çalışma yapılması anlamında oldukça önemlidir. Aristo, tüm sanatların temeline, mimesisi*, yani taklidi koyar; “O halde epos, tragedya, komedya, dithrambos ile flüt, kitara sanatlarının büyük bir kısmı, bütün bunlar genel olarak taklittir (mimesis).”[1] Sonra, hangi sanat dalının, neyi nasıl taklit ettiklerini açıklar; “…Tragedya ve komedya arasındaki bir ayrılık yine bu noktada bulunur; çünkü komedya, ortalamadan daha […]
11 Şubat 2018

Bir Umut Ki, Umuda Benzemez

Umudun yokluğu umutsuzluk değildir. Umutsuzluğun karşıtı da umut değil, imandır. Umutsuzluğun karanlık kuyusuna düşmeden de umudun “beklenti çengeli”ne kalbi geçirmeden de yaşanabilir. Bunun için gerekli olan imandır, aşkla dolu bir iman. Birbirini çağıran, er ya da geç birbirine yer açan umut ve umutsuzluk ikileminden çıkışın yolu imandan geçer. Hayatı “asıl sahibi”ne teslim ederek yaşayabilmeyi imanıyla içselleştirmiş bir kalpte, umut ve umutsuzluk yalnızca bir “itaatsizlik meselesi”dir. Ondandır ki umut, imanın hakikatine […]