Yaşar Bağ

4 Ağustos 2017

Kafkas Halkları ve Dilleri

A- KAFKAS HALKLARI Önce, konuyla ilgilenmemiş olanları göz önüne alarak Kafkasya, Kafkas halkları ve dilleri hakkında kısa da olsa bir açıklama yapmakta yarar gördüm. 1- KAFKASYA NERESİDİR? Basit bir tanımla Kafkasya, Hazar Denizi’nden Karadeniz’e uzanan Kafkas sıradağları ile, kuzeyde Kuban ve Terek nehirlerini, güneyde ise Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan bölgelerini içine alan coğrafi bütünlüğün adıdır. 2- KAFKASYA HALKLARI Kafkasya, halklar ve diller ülkesidir. Tarihin en eski çağlarından beri hem nüfus […]
2 Ağustos 2017

Yaşayanın Kaleminden Köy Enstitüleri

Yıl 1944. 12 yaşındayım. İkinci Dünya Savaşı sürmekte. Türkiye savaşın içinde değilse de savaşı endişe ve korkuyla izlemekte ve bazı önlemler almakta. Örneğin harman zamanı köylerde sürekli kalan memurlar, herkesin devlete ne kadar buğday vereceğini saptamakta, köylü kendini ilçeye götürüp teslim etmekte. Ben de bir eşek yükü buğdayı, yirmi kilometre uzaklıktaki Gümüşhacıköy ilçesine götürüp teslim ediyorum. Boynum bükük eşeğe binip köye dönüyorum. Bize kalan buğday bir yıl yetecek kadar değil. Eksiğini iki […]
1 Ağustos 2017

Bilincin Yeniden Yapılanması

Ömür boyu kendini arayan bir kayıptır insan. İnsan, göstermelik benliklerini aşarak özbenliğini bulmalı ki başkalarının da özüne ulaşabilsin. Bunun ilk adımı, önce kendini sorgulayarak işe başlamaktır. Kendine karşı çıkma cesaretini gösteremeyenler, ne kendilerini ne de başkalarını. Yanılsamaların beşiğinde uyuyanlar, gerçekte yaşamış sayılmazlar, yaşadıkları sanısıyla oyalanmış olurlar. Sonlu zevklerle, aracıların getirdiği bilgi ve inançlarla, geçersiz düşünce kalıplarıyla yetinmek istemeyen doyumsuz insanın, asıl kaynağa yönelmekten başka bir seçeneği var mı? Yoksa, asıl […]