Vedat Günyol

3 Ağustos 2017

Çoğalma

Doğa, insan olsun, hayvan olsun, bitki olsun, her alanda çoğalıp üremek ve üretmekte buluyor varlığının özünü, nedenini, geçerliğini ve yaşamsallığını. İki türlü çoğalma var: Biri niteliksiz, hamhalat, gelişigüzel, hesaba kitaba sığmayan, uluorta niteliksiz bir çoğalma, öbürü de nitelikli, adına selection denen, seçmeli, seçilmeli, tartılı biçili bir çoğalma. İlkel, eğitimsiz toplumlarda, çoğalma, nüfusça çoğalma, insanlığın kuyusunu kazan, onu bir kör inanç temelinde yokluğa götüren çoğalmadır. Bir de bunun karşıtı, nitelikli çoğalma […]