Ürün Anıl Özdemir

21 Eylül 2022

Eğlence Kültürü ve Boş Zaman Etkinlikleri

“Kaderimin efendisi ruhumun kaptanıyım.” William Ernst Henley 1.  yüzyılda kapitalist sistem insanoğlunun işten arta kalan “boş zamanı”nı satın alarak, bu zamanı dünyanın neredeyse en büyük endüstrisi haline getirmiş olan “eğlence” araçları ve eylemleri yoluyla ortak (evrensel) bir “Eğlence Kültürü” oluşturacak şekilde tanımlamakta ve sunmaktadır. Bu tanımlama kapitalizmin dinamikleri, eğlencenin her deneyimlendiğinde tekrar tekrar tüketilmesine yöneliktir. Sistemin tanımladığı boş zaman etkinliği olan eğlence, işe geri dönmek için gereken ruhsal arınmayı, bedensel […]
22 Eylül 2021

Tek Boyutlu İnsandan Duyulmayan Anlam Çığlığı: Yabancılaşma

Dün: Cogito ergo sum – Düşünüyorum Öyleyse Varım. –Descartes–  Bugün: Tüketiyorum Öyleyse Varım.   Bauman; günümüz tüketim toplumu tüketicisinin, bu zamana kadar görülen herhangi bir toplumdaki tüketiciden tamamen farklı olduğunu söyler. Filozoflar, şairler ve ahlak hocaları, insanın yaşamak için mi çalıştığı, yoksa çalışmak için mi yaşadığını sorgulamışlardır, ancak günümüzde bu anlamda en çok hissedilen ikilem insanın yaşamak için mi tükettiği, yoksa tüketmek için mi yaşadığıdır. Montaigne yaşamın nimetlerinden, güzelliklerinden ve […]
18 Eylül 2020

Lekesiz Aklın Sonsuz Günışığı: Özgürlük

“Ruhun ereği özgürlüktür.”G.W. Friedrich Hegel “Aklınızı kullanma cesaretini gösteriniz.”  Immanuel Kant Tarihte iz bırakmış bu iki düşün adamına ait aforizmalarda öz aynıdır: Kant özgürlüğün önündeki engelin aklı kullanmaktan duyulan korku olduğunu anlamış, Hegel özgürlüğün evrensel biçimiyle insanlığın asıl hedefi olduğunu görmüştür. İnsan kendinde tanrısal (sonsuz iyilik, erdem ve güzellikten) izler taşır.  Bu nedenle kendisini öteki nesnelerden ayırır, bu ayrım bilme eylemi için ilk ve zorunlu adımdır. Bilme eyleminde, zemin bilgidir, […]
10 Ocak 2020

Bedenin Metalaşma Süreci ve Reklam Yoluyla İmaj Yaratımı

Giriş “Bedenimin efendisi, ruhumun kaptanıyım” Burma’nın Kayan kabilesinin kadınlarının boyunlarına taktıkları metal halkalar, Paris’in moda sektöründe çalışan bir kadın ya da erkek için çekici olmaktan çok uzak, hatta yasaktır. Bir Kayan kadını gibi boyun bağlayarak modern dünyada yer bulamazsınız. Ya da Himba kadınlarının çıplak bedenlerini kırmızı çamurla kaplamalarını güzel ve alımlı bulacak modern dünya insanı bulmak bir hayli zor olacaktır. Buna karşılık Brezilya Amazonukabilelerinin yaşlılarının, modern insanlar gibi giyinmeyi ve […]
10 Ocak 2020

Aklın Hakları İnsan ve Hak Kavramlarının Kendinde ve İlişkili Kipinde Açınımı

Kavramsal Düşünce Kavramsal düşünme ya da kavrayarak düşünme tekil varlığın içinden kavrama değil, kavramın içinden varlığa bakarak ve ilerleyerek düşünülmedir.  Kavramın içinden bakabilmek için önce konumuz olan kavram kavranmalıdır. Bir başka deyişle,  anlıkta, o kavrama ilişkin “yeterli bir idea” oluşmuş olmalıdır çünkü ancak kavramın kavradığı kavrandıktan sonra kavramdan ortaya çıkacak da kavranılabilir. Kavram insan anlığında ve insan anlağı tarafından oluşturulur. İnsandan çıkan etkinin, yani sonucun kavranması için nedenin kavranması gereklidir, […]