Ümit Yılmaz

26 Ekim 2016

Işığın Kaynağı

Işığın Kaynağı (Varlık – Yokluk) Ahad (Tek ses – Sessizlik) (Tek renk – Renksizlik)  Şeylerin meydana çıktığı, ışığın kaynağından daha uzak kalındığı, gölgelerin, figürlerin, seslerin, renklerin meydana çıktığı yerdir. Ama hâlâ ışık tüm şeyleri kuşattığı için figürler arası bir temastan söz etmek olanaksızdır. Bunlara belki figür demek bile doğru değildir, çünkü figür bir temasın sonucudur. Bu yüzden bunlara ‘arı aklın enstrümanları’ demek doğru olabilir veya o enstrümanın temel sesleri…(Armonikler)  Artık […]