M. H. Uluğ Kızılkeçeli

25 Ocak 2017

Hanîf Dîn Depremi

İçten dışa sızınca fer, Başlar senden sana sefer! Korkunç bir ses işitirsin! Her noktandan fışkırır ter! Nabzın olur eksi sıfır! Yoktur ölüm bundan beter! İpofizin ışıldayıp! […]
25 Ocak 2017

Mustafa Hüznî’den “ULUĞ”a… Birinci Velâdetnâme

“Kâf-u Nûn” sırrını tefsir edecek Kur’ansın! Cism-i Kürsîde bir Arş dersi veren irfansın! Kitabın dışta mecâz içte icâz mahsenidir! En büyük mûcize “Âdem” buna pürîmansın! “Küntü […]