Ülker Onbaşlı

4 Ağustos 2017

Kaos’tan Maddeye Geçiş ve Fizik Sabitlere Yeni Bir Bakış

Son yıllarda, epistemoloji ve bilim felsefesinde, özellikle doğa bilimleriyle ilgili olarak, gerçekliği araştırmaya yönelik yöntem seçimi konusundaki gereksinimlere yanıt bulabilmek amacıyla, kültürel gelişim sürecinde yeni girişimler ortaya çıkmıştır.   Özellikle, kognitif bilimde, araştırmanın objesinin bilginin kendisi değil, bilginin ölçülebilen ve nicel olarak ifade edilebilen, yani görünüşe çıkan etkileri olduğunun anlaşılmasıyla, ‘örtük gerçekleri’ keşfetme gereksinimi doğal olarak gündeme gelmektedir.   Burada ‘örtük alan’ olarak nitelenen, maddenin mikroskobik veya moleküler yapısında yer […]
3 Ağustos 2017

Ahlak ve Değerler

Etik, ahlaki prensipler sistemidir, yani güven, sadakat, doğruluk gibi bütünselliğe ait değerleri içeren bir kavramdır. İyi ahlak ise, doğru ve adil olanı idrak ederek onu tüm yaşama yaymak suretiyle kazanılan, en üstün insanlık erdemidir. İman, şefkat, merhamet, saf ve beklentisiz bir sadakatle kendini adamak gibi teolojik anlamda erdemler olarak anılan kavramlar, insana ait üstün değerlere iyilik, doğruluk ve adalet şeklinde yansır. İyi ve erdemli olmak, insanlığın evriminin tamamlanmasının tek yoludur. Yaratılanlar içinde en gelişmiş […]
1 Ağustos 2017

Doğa Gizleri ve Bilimin Ulaştığı Yeni Sınırlar

1990’lı yıllarda başlayan on yıllık süre, çeşitli bilimsel disiplinlerde çalışma yapan araştırmacılar tarafından BEYİN devri olarak nitelendirilmektedir. Kuşkusuz, insanın beyin işlevlerinin anlaşılması için, kısa ve sınırlı bir zaman diliminin önerilmesi bizlere çok iddialı gelebilir. Ancak 1910’larda doğabilim araştırmacılarının süperiletken maddeleri keşfiyle başlayan süreç, giderek gelişmiş ve 1980’lerin başında, süperiletkenlerle yapılan aygıtların tıpta önemli uygulama alanları bulmasıyla, asırlardır çözülemeyen gizlerin bilimsel, evrensel ölçülerde güvenilir biçimde anlaşılması mümkün olmaya başlamıştır. 1990’lar da, […]