Sunay Karaman

25 Ocak 2017

İstanbul Kadıköy Çok Sesli Korosu

Müzik, kelimelerle anlatılamayan duygu ve düşüncelerin seslerle anlatılması sanatı… İnsanlığın doğuşundan beri var ve hep var olacak olan… Herkesin anlayabildiği ve anlayabileceği, dünya üzerindeki yegâne dil… Dil, din ve ırk fark etmeksizin direkt olarak duygulara hitap eden, ruhlarımızı titreten, gönüllerimizi kaynaştıran, duygusal olarak algılanışının yanı sıra aynı zamanda akıl ile de kavranabilen en etkin sanat dallarından biri… Daha felsefi bir tanıma göre ise; duygu, düşünce, izlenim ve tasarımları başka gerçeklerin de […]