Suna Öztürk

21 Aralık 2023

Yüzüncü Yılda Cumhuriyet

Askeri Lise sıralarında öğrenci iken “république” (cumhuriyet) diye bağıran genç Mustafa Kemal, cumhurbaşkanı olduktan sonra “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” derken bunu ecdadından miras aldığını özellikle belirtmektedir. Tarihte esareti kabul etmemiş bir millet olduğumuzu vurgular. Çocukluk arkadaşı ve sırdaşı Nuri Conker ile yazışmalarını içeren Zabit ve Kumandan ile Hasbihal adlı kitapta zabit Mustafa Kemal, askerleri ve dolayısıyla insanları yönetmeyi bir sanat olarak görür ve şöyle der: “İnsanlar ancak emelleri, fikirleri […]
16 Mart 2023

Sokrates’in Rüyası

“Sana bakmak için sırf göz kesileyim diye gök olmak istiyorum.” Platon Platon: 430-347 BC, Sokrates: 470-399 BC Gerçek ismi Aristokles olan, (bir rivayete göre Platon: geniş omuzlu) genç Platon, babası ile Sokrates’e gelmeden bir gece önce Sokrates rüyasında beyaz bir kuğu görür ve öğrencilerine yeni katılımcının dünyanın en aydınlanmış insanlarından biri olacağının müjdesini verir. Platon, Atina’nın ileri gelen zenginlerinden Ariston’un oğludur. Sokrates’in sohbetleri onu o kadar etkilemiştir ki arkadaşlarına çok […]
17 Mayıs 2022

Kuantum Dünyası

    Max Planck Alman bilim adamı ve Kuantum Kuramı’nın kurucusudur. Termodinamik yasaları üzerine de çalışmış olan Planck,  kendi adıyla bilinen “Planck Sabiti”ni ve “Planck Işınım Yasası”nı bulmuştur. 1918’de kuantum enerjisi keşfi nedeniyle Nobel almıştır.     1818’de doğan Planck, 1947’de vefat eder. Üç çocuğunu ve eşini kaybettikten sonra bir oğlu da Hitler’e suikast girişiminden dolayı idam edilmiş olan ve savaş sırasında evi yerle bir edilen Planck, çektiği tüm acılara […]
24 Ocak 2022

Einstein’ın Rüyası; Birleşik Alan

“Evren bir bütündür. Tek bir organizma gibidir. Belki bu yüzden birbiriyle tamamen ilgisiz iki şey yoktur. İlişkileri görebildiğinizde evren kalbini açar size… Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ayırım sadece bir yanılsamadan ibarettir.” “İnsan, bizim tarafımızdan evren diye adlandırılan bütünün, zaman ve uzayda sınırlı bir parçasıdır. Kendini, düşüncelerini ve duygularını diğerlerinden ayrıymış gibi deneyimler. Bu, bilincinin bir çeşit optik yanılsamasıdır.” Bu sözlerin sahibi Albert Einstein, tüm kuvvet ve parçacıkların tek bir […]
10 Mart 2021

Jung ve Hesse

Hermann Hesse: Hermann Hesse, Alman Romantizminin yazınsal geleneğinde Novalis, Hölderlin, Kleist ve Nietzsche’nin devamıdır. Alman Romantizmi üzerine yazdığı önemli bir çalışması kaybolmuş ve unutulmuştur. Schopenhauer ve Goethe ile Doğuya kavramsal bir yolculuk başlatan akımın takipçilerindendir. Herman Hesse 1946 yılında Nobel Edebiyat ödülü aldığında tanınmaya başlar. Anglo-Sakson dünyası onu ağır ve sıkıcı bulduğundan kitaplarının çoğunu çevirmediği halde İspanyolca konuşulan ülkelerde çok sevilir. Jung’un etkisi altında, psikanalizden geçtikten sonra Alman simyasının androjen […]
3 Mayıs 2019

Bir Dostluk Öyküsü: Schiller ve Goethe

Alman edebiyatının Aydınlanma çağına damgasını vuran bu iki dehasının Schiller ve Goethe’nin dostluğu, beraberlikleriyle pekiştirdikleri sanatçı yönlerini daha da ileri taşımıştır. Bu iki evrensel bilgenin toplumun ahlâk ve estetik değerlerine katkıları oldukça derindir. Hatta denilebilir ki bu ikili, Kant’tan sonra katı Alman disiplini ve görev ahlâkının yerleşmesinde de oldukça etkili olmuşlardır. Daha sonra bu disiplin ve görev anlayışı Nietzsche tarafından çok eleştirilecektir.    Schiller ve Goethe’nin Alman gençliği üzerinde çok […]
6 Aralık 2018

Doğu ve Batı

Aşağıdaki metin, Senail Özkan’ın “Goethe ve Mevlana” ve “Aşk ve Akıl” adlı eserleri ile Goethe’nin Doğu Batı Divanı adlı eserinden derlenmiştir.   1753 yılında Voltaire: “İnsan, filozof olarak şu yer küre üzerinde olup bitenleri bilmek istiyorsa bakışını bütün sanatların beşiği, Batının her şeyini borçlu olduğu Doğuya çevirmek zorundadır,” diye yazar. Bugün düşün alanında kendisini hor gören Doğu, üzerindeki ölü toprağını silkinip atmalı ve her iki anlayışı bir etmek suretiyle insanlığa […]
8 Ekim 2018

Aşk ve Akıl

Senail Özkan, “Aşk ve Akıl” adlı kitabında, Hegel’in diyalektiğin zırhlarıyla metafizik kalelerini fethetmeye çalıştığını, piramidi örerken aşktan bahsetmediğini, onun Tanrı ve insan ilişkisinin, zoraki ve cebri olduğunu söyler. Ve şöyle devam eder: “Hegel’e göre Mutlak Ruh, kendinin idrakine en mükemmel felsefede varacaktır. Felsefe hem kendini hem de dini kavrar. Dinin gerçekleştirdiği vahdet-i vücud, felsefeyle kalpte ve duyuda devamlılık kazanır. Hegel’e göre filozof kesintisiz ve her daim dua halindedir, çünkü o […]
30 Mayıs 2018

Kara Delik “Sınır İçindeki Sonsuzluk

Her şeyin sonsuz noktadan oluştuğu evrende bu sonsuzluk bizde nasıl sınır buluyor? Sınırlı bedenimizde sonsuz bir doğaya sahibiz. Her biri milyonlarca atomdan oluşan 100 trilyon civarında hücremiz var. Sonsuzluk, toplumumuzda genellikle manevi bir değer olarak ele alınır ve daha çok maneviyatçılar tarafından benimsenir. Bilim insanları ise sonlu, sınırlı, kapalı sistemlerle ilgilenirler. Sınırlı bir sistemde sonsuzluk, geometrik düzeyde yaşam çiçeğiyle gösterilebilir. Yaşam çiçeğinin oluşumunda bir daire içine birbirine zıt iki eşkenar […]