Sadi Aslangiray

3 Ağustos 2017

İşrakiye Mektebi (İlluminisme)

Ey her şeye kıvam verip kendi kıvamında hiçbir şeye muhtaç olmayan zat ! bizi nur ile destekle,            nur üzere sabit kıl ve  nura  yönelt….  Platon’dan sonra İskenderiye’de Plotinos tarafından başlatılan yeni Eflatuncu akımla büyük benzerlik gösteren İşrakilik (işrak, nurlanma,nur felsefesi), ilk temsilcisi Şahabeddin Sühreverdi tarafından ortaya konulmuştur. Şahabeddin Sühreverdi kısa süren hayatına rağmen etkisi oldukça derin yankılar uyandıran bir düşünceyi bizlere miras bırakmıştır. Felsefe tarihçileri tarafından İslam felsefesinin Eflatuncuları […]