Sadettin Demiray

3 Ağustos 2017

Psikoestetik

İnsanların olumlu ve uyumlu bir yaşam süreci yürütebilmelerinin temel gereği özgür yaratımlarını sürdürebilmeleridir. Burada tanımlanan yaratıcılık, yaşamın ve şartların tüm değişkenliklerine karşın, yeni başa çıkma yolları bulabilmeye ve bulunan bu yollarla uyumu sağlayabilmeye hizmet eden üretkenliktir. Yani tek başına sanatsal yaratıcılıkla sınırlı değildir. Uyuma hizmet eden bu yaratıcılık spontanite olarak kavramlaştırılır. İnsanların uyumlu yaşamlarını sürdürebilmeleri için sürekli bir yaratıcılık süreci içinde olmaları zorunludur ve bu yaratıcılıklarını ne kadar özgür kullanabilirlerse o denli uyumlu olmaları […]
2 Ağustos 2017

Ben

Kültürü üreten ve tüketen insandır. Her insan önceki kültürün içine doğduğu için bir kültür çocuğu, kültürü kendisi ürettiği için de bir kültür ana-babasıdır (B. Çotuksöken). Kültürü üreten ve tüketen özne, araştıran, yöntemini ortaya koyan, üreten, analiz ve sentezden sonuca giden gerçekte “BEN”dir. Nedir ben? Ben dediğimde hedefim ne, gücüm ne, nasıl oluşuyor ben? Ben akıl sahibi öznenin, bilinçli kişinin kendini başkasından ayırmasına ve kendisini öne sürmesine yarayan güçtür. Çoğunlukla kişi, […]
6 Kasım 2016

Düşünce

Düşünüyorum aralıksız. Düşüneni düşünüyorum, düşüncenin kendini, düşüncenin düşüncesini düşünüyorum gücüm yettiğince. Gidebildiğimce gerilere gidiyorum, ilk düşünceye, en başa gidiyorum. İLK DÜŞÜNENİ, İLK DÜŞÜNCEYİ düşünüyorum. İlk düşüncenin evrenin tasarısı olduğunu, ilk sözün de “Ol!” sözü olduğunu düşünüyorum. Sonra gelen tüm düşüncelerin, tüm sözlerin başlangıcın yansımaları, giderek ve katlanarak yansımaların yansıması, sözün sözleri, oluşların oluşları olduğunu düşünüyorum. Yansımanın “10 üzeri n” (10n) olduğunu düşünüyorum.  Düşüncenin gücünün kaynağını düşünüyorum, bu kaynaktan dolayı düşünceye […]