Rezzan Gürkan

3 Ağustos 2017

İnsan ve Kültür

Bilindiği gibi literatürde kültür çok farklı biçimlerde tanımlanmış, ancak tek bir tanım üstünde herhangi bir anlaşmaya varılamamıştır. Örnek olarak birkaçını ele alacak olursak: – Kültür, bir […]