Reyhan Gürtuna

15 Mart 2019

Kitap incelemesi: Cesur Yeni Dünya

1932 yılında yayımlanan Cesur Yeni Dünya, Avrupa’nın içten içe kaynadığı, bununla beraber Birinci Dünya Savaşı sonrası, İkinci Dünya Savaşı öncesi yazılan bir kitap olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Çünkü dünyadaki yeni şekillenmelere alt yapı oluşturacak değişimlerin sancıları kendisini göstermeye başlamıştır bu dönemde… Birinci Dünya Savaşı sonrası üç büyük imparatorluğun (Osmanlı, Çarlık Rusya ve Avusturya-Macaristan) çöküşü ve güç dengesinin “İngiltere-ABD” eksenine kayması, özellikle İngiltere’nin dünya hâkimiyetinin zirvesinde olduğu bir dönemde, […]
15 Mart 2019

Bir Modernleşme Hareketi Olarak Köy Enstitüleri

* Bu yazı Reyhan Gürtuna’nın“Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Master tezi” özetidir. Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de eğitim, önemine oldukça vurgu yapılan ve tartışma konusu olan bir alandır. Eğitimde sistem arayışının bir türlü çözümlenemediği ve tartışmaların giderek alevlendiği Türkiye’de bu arayışlar hâlâ devam etmektedir. Toplum hayatında hukuktan ekonomiye, bürokrasiden iş dünyasına, bilimden sanata kadar, her alanı derinden ve doğrudan etkileyen bir kurum olması hasebiyle eğitimin bu denli önemsenmesi […]
6 Aralık 2018

Aynadaki Peçe

Örtünme bir baskı aracı mıdır yoksa bir çeşit savunma mıdır? Bu soruya cevap ararken kitabı çok farklı açılardan ele alarak araştırmasını tamamlamış olan Ann Chamberlin, bugüne kadar alışageldiğimiz cevapların dışına çıkarak okuyucuyu şaşırtıyor. “Safiye Sultan” üçlemesiyle Türkiye’de en çok satanlar listesinde uzunca bir zaman yer alan Ann Chamberlin,  “Aynadaki Peçe” adlı bu araştırma kitabı ile tekrar dikkatleri üzerine çekiyor. Eser 240 sayfa olup yirmi alt başlık altında ele alınmıştır. Antropolojik, […]
8 Ekim 2018

Gender (Cinsiyet) ve Modern Reformlar

19.yüzyıl ve sonrası dünyada sosyal yaşamı düzenlemek adına hukuk alanında birçok reformların yapıldığı dönemdir. Sosyal yaşam dendiğinde ise tabii ki söz konusu olan “birey” ve “toplum” kavramlarıdır. Bu bağlamda yapılan reformların amacı birey haklarını genişleterek yeniden tanımlamak ve birey-devlet ilişkilerini haklar ve görevler ekseni üzerinden eşitlik ilkesini temel alarak belirlemek olmuştur. Ruth Miller’da bu çalışmasında, Geç Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde, Fransız ve İtalyan ceza kanunlarından örnek alınarak yapılan reformları […]
10 Temmuz 2018

Fatma Aliye: “Bir Kadın”

Uzun yıllar, neredeyse adından hiç söz edilmeyen, son yıllarda her ne olduysa, adına sıkça rastladığımız Fatma Aliye Hanımefendi, çok uzaklardan gelerek Türkiye’nin gündemine oturdu. Hakkında birçok şey söylendi, yazıldı ve çizildi. Eserleri, nitelikleri ve yaptığı çalışmalar gün yüzüne çıktıkça, herkes kendi fikrî potasının içinde eritmeye çalıştı Fatma Aliye’yi. Birçok konuda “ilk”lerin kadını olmasının yanı sıra, inandığı değerler uğruna ömrünü harcayan bir kadın kahraman ile tanıştık son zamanlarda. Barbarosoğlu, yoğun bir […]
14 Mart 2018

Modernite Sürecinde Medya ve Moda Aracılığı ile Kadının Tüketilişi

Modernite ile gelişen kapitalist ekonomik yapılanmanın oluşumu neticesinde, kadın tüketim ekonomisinin hem bir aracı olarak kullanılmış, hem de tüketimin temel hedefi olarak kullanılarak ekonomik olarak sömürülmüştür. Kadın, örtülü bir şekilde ona idealize edilen, dayatılan sisteme ve düzene uymadığı takdirde bir şekilde mutsuzlaştırılarak iyi bir tüketici olması sağlanmıştır. Küreselleşme başlığı altında, ‘Modernite’nin ülkesel ve ulusal nitelikli bir imajı olamaz kanaati yerleştirilerek Batı değerlerinin ve gücünün bir yayılma aracı olarak da kullanıldığını […]