Pythagoras

25 Ocak 2017

Pythagoras

”Büyük âlem olan Kâinat ile küçük âlem olan insan arasında da sonsuz ilişkiler vardır. İnsanın ölümlü kısmı, parçalanan kısmıdır. İnsanın ilâhi âleme bitişik olan (Kutsal Ruh) kısmı ise ebedidir. İnsanın kutsal ruh parçası, onu ilâhi âleme doğru çeker. İnsanın hayvani ruh kısmı da onu tabiat âlemine doğru iter. İnsan bu iki âlem arasında tıpkı bir rakkas gibi salınır durur. Fakat, insan, ilâhi âleme iştiyak ve hasret içindedir. İnsan, ilk bakışta, […]
25 Ocak 2017

Altın Şiir

Fena ihtiraslarına hakim olmayı öğren Doğru ol, unutma ki ölüm var Hayatta kolayca kazanılan mal Ve saire kolayca mahvolabilir Haydan gelen huya gider Talihin getirdiği felâketlere gelince, Bunlara çaresiz boyun eğ, Dayan ve onları mülayimleştirmeğe çalış Kadere keder olmaz Ma’budlar, hükmü en zalimlere bırakmaz Hatanın da -gurur gibi- âşıkları vardır Filozofun, tasdiki de reddi de ihtiyatlıdır Eğer bir hataya düşerse bir daha düşmez. Sözlerimi dinle ve kalbine nakş et! Gerçekleşmemiş […]