Ozan Bilal

10 Kasım 2023

100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Toplumu

Zaman olarak tarih sürekli olarak ileriye doğru gidiyor gibi gözükse de, toplumlar için bu ileriye gidiş bir ilerleme olmayabilir. Tarihsel olarak, şu anda içinde bulunduğumuz modern kavramlarla yönetilen toplum, aslında insanların topluluklar içerisinde yaşamaya başladığı tarihî süreç içerisinde taze bir olgudur. Uygarlığın zirvesi olarak görülen Avrupa’yı, arada kalan Türkiye’yi ve uygarlık dışı Afganistan’ı yan yana koyduğumuzda hepsi aynı kronolojik zamanda yaşıyor olsalar da aynı tarihi paylaşmazlar. Kültürler kendi tinlerinin tezahürlerini […]
16 Mart 2023

Toplum

Bireyin, kendisini “toplum” olarak adlandırılan bir şeye karşı ait hissetmesi; kültürel yapı ve ilişkilerin yansımasının zihin yoluyla içselleştirilmesi ve bunun etrafında toplanmasıyla ortaya çıkar. Bu toplaşma organizmanın kendi bütünlüğü içinde zorunlu gibi gözükse de büyük ölçekte sebebi sevgidir. Büyük ölçeğe, büyük resme odaklandığımızda Jung, toplumların (beşerin) hareketini “gözü olmayan dev bir solucan” olarak betimlemiştir. Göz (gaye) olmadığında, toplum içgüdüleriyle (şehvet-şiddet) hareket eder. En basit haliyle ilk-el kabilelerden, görece gelişmiş (teknolojik […]